аудит

Розвиток консалтингової діяльності в європі: проблеми, перспективи та досвід для України

Дослідження спрямовано на визначення особливостей ринку консалтингової діяльності на вітчизняному та європейському ринках у період кризової ситуації, спричиненої пандемією Covid-19. Авторами було визначено стан консалтингової галузі та основних надавачів консалтингових послуг на вітчизняному ринку; подано інформацію про аудиторську діяльність, що набуває дедалі більшої актуальності на українському ринку, та визначено ряд суперечностей і проблем аудиторської діяльності; досліджено чисельність зареєстрованих аудиторів на території України за 2016–2020 рр.

Можливості використання аудиту як інструменту маркетингового контролю: на прикладі польського та українського підприємств

Стаття присвячена питанням маркетингового контролю. Мета — показати на основі проаналізованих підприємств можливості фактичного використання маркетингового аудиту як інструменту стратегічного контролю маркетингу. В якості відправної точки для висновків було зроблено посилання на обговорення в літературі поглядів про маркетинговий аудит (їх можна розглядати як моделі концептуального, структурного або процесного характеру) та внутрішній аудит.

Адміністрування прав доступу до корпоративної мережі з комплексною автоматизацією банку

Запропоновано адміністрування множин прав доступу до корпоративної банківсь- кої мережі згідно з моделлю Рольового розподілу доступом. Розглянуто чотири основні функціональні ролі за міжнародним стандартом CobiT. Проблема безпеки віддаленого доступу до інформаційних ресурсів банку аналогічна проблемі BYOD. Запропоновано алгоритм автоматизованого контролю за віддаленого доступу. Алгоритм розроблено на підставі поділу робочої та віртуальної областей серверу банку. Запропоновано математичну модель доступу для чотирьох основних функціональних ролей.