Розвиток консалтингової діяльності в європі: проблеми, перспективи та досвід для України

2021;
: cc. 204 - 212
1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний університет «Львівська політехніка»

Дослідження спрямовано на визначення особливостей ринку консалтингової діяльності на вітчизняному та європейському ринках у період кризової ситуації, спричиненої пандемією Covid-19. Авторами було визначено стан консалтингової галузі та основних надавачів консалтингових послуг на вітчизняному ринку; подано інформацію про аудиторську діяльність, що набуває дедалі більшої актуальності на українському ринку, та визначено ряд суперечностей і проблем аудиторської діяльності; досліджено чисельність зареєстрованих аудиторів на території України за 2016–2020 рр. та їх структуру за областями у 2019–2020 рр.; на основі досліджуваних джерел сформовано основні тенденції європейського ринку консалтингу у 2021 р.; визначено розмір глобального ринку консалтингу у 2020 р. із прогнозом на 2021 та 2025 рр., а також запропоновано практики найбільших європейських гравців, які українським компаніям потрібно адаптувати на вітчизняному ринку.

 1. Марченко О. С. Консалтингові ресурси національних інноваційних систем. Економіко- теоретичний аналіз: монографія / О. С. Марченко; Харків. нац. ун-т ім. В. Н Каразіна. Харків: Право, 2008. 280 с.
 2. Дудар Т. Г. Напрями розвитку консалтингу в системі підприємницької діяльності. Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. 2013. № 5. С. 21–26.
 3. Виноградова О. В., Євтушенко Н. О. Концептуальна модель консалтингової взаємодії підприємств. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2018. № 1. С. 20–26.
 4. Шадрина Л. Ю., Соболева И. А., Якимович В. А. Проблема оценки эффективности консалтинга в системе общественных связей. Universum: Общественные науки: электрон. научн. журн. 2014. № 8(9). URL:  http://7universum.com.
 5. Грищенко Н. В. Класифікаційна ідентифікація консалтингових послуг на світовому ринку. Економічний дискурс. 2018. № 1. С. 7–16.
 6. Кубр М. Управленчиское консультирование. Москва: СП “Интерєксперт”, 1992. 319 с.
 7. European Federation of Management Consultancies Associations. URL: http://www.feaco.org.
 8. Мулик Я. І. Аудиторська діяльність в Україні: сучасний стан, реформування та розвиток. Агросвіт. 2020. № 7. С. 37–47. DOI : 10.32702/2306-6792.2020.7.37.
 9. Business Views: Інфографіка дня: рейтинг найбільших аудиторських компаній України. URL:  https://businessviews.com.ua/ru/ratings/id/rejting-auditorskih-kompanij-ukrajini-2178/.
 10. Аудиторська палата України: Інформація про стан аудиторської діяльності в Україні у 2020 році. 35 с. URL: https://www.apu.com.ua/.
 11. Вплив COVID-19 та карантинних обмежень на економіку України. Кабінетне дослідження Громадської організації “Центр прикладних досліджень” Представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні. Липень 2020 р. 56 с.
 12. Наслідки епідемії COVID-19 та карантинних заходів для провідних секторів економіки України. Дослідження за результатами глибинних інтерв’ю з власниками та топ-менеджерами українських компаній. Київ–Харків: Видавець О. А. Мірошниченко, 2020. 188 с.
 13. Statista: Leading business challenges for consulting firms in 2020. URL:  https://www.statista.com/statistics/624457/business-challenges-for-management-consulting-firms/.
 14. Key trends in 2020 for Consulting. URL: https://www.infodesk.com/consulting-industry/consulting- trends-2020/.
 15. Five trends shaping the future of the consulting industry. URL:  https://www.consultancy.uk/news/25670/five-trends-shaping-the-future-of-the-consulting-industry.
 16. Aсuity: Сonsulting Trends in 2021. URL: https://www.acuitykp.com/blog/consulting-industry-trends-in-2021/.
 17. Market size of the management consulting services industry worldwide in 2020 with a forecast for 2021–2025.    URL:    https://www.statista.com/statistics/1234833/global-management-consulting-services-market-size/.
 18. Key trends in 2021 for Consulting. URL: https://www.infodesk.com/consulting-industry/key-trends-in- 2021-for-consulting/.