барвник

Видалення еріохрому чорного т і бенгальського рожевого з водних розчинів з використанням суміші біосорбентів

Адсорбцію барвників еріохрому чорного T (EЧT) та бенгальського рожевого (БР) з водних розчинів проведено з використанням суміші (50:50) недорогих біосорбентів – кожури картоплі та яєчної шкарлупи (М 50%). Кислотно-основним титруванням встановлений розподіл поверхневого заряду, а точка нульового заряду M 50% дорівнює 8,5. Характеристику адсорбентів визначено за допомогою Фур‘є-спектроскопії та рентгеноструктурного аналізу. Встановлено, що M 50% переважно складається з кальциту та целюлози. Вивчено вплив різних робочих параметрів, таких як час контакту, pH, температура тощо.

Закономірності процесу очищення стічних вод від барвника фотоокисними методами

Встановлено, що для вилучення зі стічних виробничих вод барвника активний яскраво-помаранчевий КХ доцільно використовувати реактив Фентона. За допомогою програми Hypercube Hyperchem Professional v8.01 (trial) проведено квантово-хімічний розрахунок будови та теплоту утворення барвника активний яскраво-помаранчевий КХ. На основі інформації з джерел літератури та отриманих експериментальних даних запропоновано механізм окиснення барвника активного яскраво-помаранчевого КХ системою фото-Фентон.