Видалення еріохрому чорного т і бенгальського рожевого з водних розчинів з використанням суміші біосорбентів

2021;
: сс. 299 - 311
1
Environmental Process Engineering Laboratory (LIPE), Department of Environmental Engineering, University Salah Boubnider, Constantine, Algeria
2
Environmental Process Engineering Laboratory (LIPE), Department of Environmental Engineering, University Salah Boubnider, Constantine, Algeria
3
Environmental Process Engineering Laboratory (LIPE), Department of Environmental Engineering, University Salah Boubnider, Constantine, Algeria
4
Environmental Process Engineering Laboratory (LIPE), Department of Environmental Engineering, University Salah Boubnider, Constantine, Algeria

Адсорбцію барвників еріохрому чорного T (EЧT) та бенгальського рожевого (БР) з водних розчинів проведено з використанням суміші (50:50) недорогих біосорбентів – кожури картоплі та яєчної шкарлупи (М 50%). Кислотно-основним титруванням встановлений розподіл поверхневого заряду, а точка нульового заряду M 50% дорівнює 8,5. Характеристику адсорбентів визначено за допомогою Фур‘є-спектроскопії та рентгеноструктурного аналізу. Встановлено, що M 50% переважно складається з кальциту та целюлози. Вивчено вплив різних робочих параметрів, таких як час контакту, pH, температура тощо. Доведено, що адсорбція зменшується з підвищенням рН розчину. Показано, що кінетична модель псевдодругого порядку найкраще узгоджується з експериментальними даними адсорбції EЧT та БР. Отримані термодинамічні параметри вказують на те, що адсорбційний процес є ендотермічним. Рекомендовано використовувати комбінований біосорбент у промисловості для очищення стоків, що містять ЕЧТ та БР.

 1. Gezer B.: Int. J. Agric. For. Life Sci., 2018, 2, 1. https://doi.org/10.31031/RISM.2018.02.000546
 2. Benkartoussa Z., Karima B., Mossaab B.: JDOC, 2015, 1, 10. http://jdoc.sawis.org
 3. Djebbar M., Djafri F.: Chem. Chem. Technol., 2018, 12, 272. https://doi.org/10.23939/chcht12.02.272
 4. Erguler G.: Miner. Eng., 2015,76, 10. https://doi. org/10.1016/j.mineng.2015.02.002
 5. Khademolhosseini M. Mobasherpour I., Ghahremani D.: Chem. Chem. Technol., 2018, 12, 372. https://doi.org/10.23939/chcht12.03.372
 6. Sabadash V., Mylanyk O., Matsuska O., Gumnitsky J.: Chem. Chem. Technol., 2017, 11, 459. https://doi.org/10.23939/chcht11.04.459
 7. Benkartoussa M., Lehocine B.: Algerian J. Eng. Res., 2018, 2, 45.
 8. Shachneva E., Archibasova D.: Chem. Chem. Technol., 2018, 12, 182. https://doi.org/10.23939/chcht12.02.182
 9. Al Azabi K., Al Marog S., Abukrain A., Sulyman M.: Chem. Res. J., 2018, 3, 45.
 10. Ekpete O., Horsfall M.: Res. J. Chem. Sci., 2011, 3, 10.
 11. Gupta N., Kushwaha A., Chattopadhyaya M.: Arabian J. Chem., 2016, 9, 707. https://doi.org/10.1016/j.arabjc.2011.07.021
 12. Gravereau P.: La diffraction des rayons x par les poudres, ICMCB-CNRS, Université Bordeaux 1, 2012.
 13. Samarghandy M., Hoseinzade E. et al.: BioRes., 2011, 6, 4840.
 14. Weber W.: Physicochemical Processes: for Water Quality Control. Wiley, New York 1972.
 15. Abbas A., Jaafar M., Ismail A.., Wan Sulaiman W.: Chem. Eng. Transact., 2017, 56, 151. https://doi.org/10.3303/CET1756026
 16. Crini G.: Dyes Pigm., 2008, 77, 415. https://doi.org/10.1016/j.dyepig.2007.07.001
 17. Nethaji S., Sivasamy A., Mandal A.: Int. J. Environ. Sci. Technol., 2013, 10, 231. https://doi.org/10.1007/s13762-012-0112-0
 18. Bellir K., Sadok Bouziane I., Boutamine Z. et al.: Energy Procedia, 2012, 18, 924. https://doi.org/10.1016/j.egypro.2012.05.107
 19. Flores-Cano J., Leyva-Ramos R., Mendoza-Barron J. et al.: Appl. Surf. Sci., 2013, 276, 682. https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2013.03.153
 20. http://r.chouchi.free.fr/modeles%20moleculaires/frequences.html
 21. Lotfi M.: Cours de Spectroscopie IR, Maitres de conférences classe A, Directeur du laboratoire de recherche LGVRNAQ ,
 22. Taleb H., Chehade Y., Abou Zour M.: Int. J. Electrochem. Sci., 2011, 6, 6542.
 23. Bousba S., Bougdah N., Messikh N., Magri P.: Phys. Chem. Res., 2018, 6, 613. https://doi.org/10.22036/pcr.2018.129154.1482
 24. Raclot C.: Dosage des ions Nickel (II) par l'ETDA, concours aggregation interne ,ancient professeur du lycée des haberges 20014 Vesoul France 2011.
 25. Larakeb M., Youcef L., Achour S.: J. New Technol. Mater., 2016, 6, 19. https://doi.org/10.12816/0043919
 26. Larous S., Meniai A.: Energy Procedia, 2012, 18, 915. https://doi.org/10.1016/j.egypro.2012.05.106
 27. Nandhakumar V., Rajathi A., Venkatachalam R. et al.: SOJ Mater. Sci. Eng., 2015, 1. https://doi.org/10.15226/sojmse.2016.00121
 28. Alberghina G., Bianchini R., Fichera M., Fisichella S.: Dyes Pigm., 2000, 46, 129. https://doi.org/10.1016/S0143-7208(00)00045-0
 29. Hameed B., Tan I., Ahmad A.: Chem. Eng. J., 2008, 144, 235. https://doi.org/10.1016/j.cej.2008.01.028
 30. Hall K., Eagleton L., Acrivos A., Vermeulen T.: Ind. Eng. Chem. Fundamen., 1966, 5, 212. https://doi.org/10.1021/i160018a011
 31. Al-Muhtaseb A., Ibrahim K., Albadarin A. et al.: Chem. Eng. J., 2011, 168, 691. https://doi.org/10.1016/j.cej.2011.01.057
 32. Wu F., Tseng R., Juang R.: Environ. Technol., 2001, 22, 721. https://doi.org/10.1080/09593332208618235
 33. Belaid K., Kacha S.: J. Water Sci., 2011, 24,131. https://doi.org/10.7202/1006107ar