бітум

Вплив феноло-крезоло-формальдегідної смоли на адгезійні та фізико-механічні властивості дорожніх бітумів

Методом поліконденсації «сирих» фенолів з формальдегідом синтезовано феноло-крезоло-формальдегідну смолу (ФКФС) з фенольної фракції кам’яновугільної смоли. Проведено модифікування дорожніх бітумів цією смолою. За різного вмісту ФКФС встановлено можливість її ефективного використання у якості модифікатора дорожніх нафтових бітумів. Встановлено, що ФКФС є ефективною адгезійною добавкою для дорожніх бітумів. Визначено структурний тип окисненого та модифікованого бітумів за критерієм групового-хімічного складу та розрахунковими критеріями.

ВИВЧЕННЯ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ПРОЦЕСІВ МОДИФІКАЦІЇ ДОРОЖНІХ БІТУМІВ ЕРО ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЯКІСНІ ВЛАСТИВОСТІ БМП

У наш час ефективним засобом підвищення довговічності дорожніх покриттів
вважають застосування бітумів, модифікованих епоксидними сполуками. Враховуючи
доволі велику тривалість модифікації дорожніх бітумів епоксидом ріпакової олії (ЕРО),
ми вивчали процеси модифікації бітумів з використанням ультразвукової кавітації. Для
досліджень використовували дорожній бітум, модифікований епоксидом ріпакової олії з
використанням кавітації та без неї. Кавітацію у процесах модифікації дорожніх бітумів
використовували для зменшення тривалості модифікації.

Вплив умов та способу модифікації дорожніх бітумів епоксидом ріпакової олії на їх фізико-хімічні властивості

We have studied the properties of bitumen modified with epoxy on the basis of rapeseed oil. For experiments we used brand BND 90/130 bitumen, modified with the rapeseed oil (EPO) epoxy in different amounts and in different EPO inputs. Bitumen were analyzed by the following parameters: softening temperature, penetration, adhesion, duktylnist. Вивчено властивості бітумів, модифікованих епоксидами на основі ріпакової олії. Для дослідів використано дорожній бітум марки БНД 90/130, модифікований епоксидом ріпакової олії (ЕРО) в різних кількостях та різними способами введення ЕРО.

Використання кислих гудронів у виробництві нафтових бітумів

The actual problem of acid sludge utilization which is the wasted products of oil-refining industry is examined. The neutralization method of acid sludge in order to neutralize sulfonic acids and excess of sulphuric acid is studied. The results of the oxidation process study of neutralized acid sludge and its joint oxidation with oil tar are given. The possibility of acid sludge application for the bitumen production is established.  Розглянуто актуальну проблему утилізації кислих гудронів, які є відходами нафтопереробної промисловості.

Дослідження модифікації дорожніх бітумів гумовою крихтою

The analysis of the characteristics of petroleum bitumen that used in road construction are presented.The influence on the properties of crumb rubber bitumen is investigated. 
Наведено аналіз характеристик нафтових дорожніх бітумів, що застосовуються в дорожньому  будівництві. Досліджено  вплив  гумової  крихти  на  властивості  дорожніх бітумів. 

Одержання бітумних композицій для покрівельних матеріалів холодного нанесення

Наведено результати досліджень фізико-хімічних характеристик трикомпонентної бітумної композиції «бітум БНБ 70/30 : лляна олія : каучук СБС», яка може використовуватися для одержання рулонних покрівельних матеріалів, для монтажу яких не потрібно використовувати операцію нагрівання. Вивчено залежність температури розм’якшення, дуктильності, пенетрації, адгезії, еластичності та водостійкості бітумних композицій від їхнього складу.

Bitumen Production via Tar Oxidation in the Presence of Petroleum Resin with Fluorine-Containing Groups

The tar oxidation process has been studied at 523 K, air flow rate of 2.0; 2.5 and 5.0 h-1 and process time of 6, 9 and 12 h in the presence of 2.5; 5.0 and 7.5 mas % (to calculate for the raw material)of petroleum resin with fluorine atoms. The tar is the residue of black oil vacuum distillation obtained from the oils of Western-Ukrainian fields. The effect of process conditions on the characteristics of obtained bitumen has been determined. The structural-group composition of blown bitumen has been examined.

Використання залишку переробки газового конденсату для одержання окиснених бітумів

Вивчено процес окиснення залишку від переробки парафінистого газового конденсату з метою одержання дорожніх бітумів. Наведено результати досліджень сумісного окиснення цього залишку з екстрактом селективного очищення олив і гудронами малопарафінистих нафт. Встановлено, що бітуми, одержані з використанням як сировини залишку від переробки парафінистого газового конденсату не відповідають вимогам, що ставляться до дорожніх нафтових бітумів. Рекомендовано використовувати ці залишки для одержання будівельних або покрівельних бітумів.

Модифікація залишкового бітуму орховицької нафти полімерними латексами Butonal

Вивчено процес модифікації залишкового бітуму, одержаного при переробленні орховицької нафти, полімерними латексами Butonal. Встановлено, що при використанні таких модифікаторів зростає температура розм‘якшення і еластичність бітумів та зменшується їх пенетрація. Показано, що з використанням латексів Вutonal на основі залишку орховицької нафти можна одержувати товарні дорожні бітуми.

Вплив модифікованих бітумів на фізико-механічні властивості асфальтобетону

Наведені результати досліджень властивостей дрібнозернистого асфальтобетону типу Б та його модифікованої епококсидом ріпакової олії (ЕРО) форми. Встановлено ефективність дії добавки ЕРО та її позитивний вплив на фізико-механічні властивості асфальтобетону.