блокчейн

Інформаційні технології для забезпечення захисту права інтелектуальної власності: адміністративно-правові аспекти

Статтю присвячено комплексному дослідженню технологіям, які покликані здійснювати захист правам інтелектуальної власності. Проаналізовано наукознавче підґрунтя дослідження інформаційних технологій для забезпечення захисту права інтелектуальної власності.

БЛОКЧЕЙН ТА БІОМЕТРИКА: ПРОБЛЕМИ І РІШЕННЯ

Технологія блокчейн привернула значну увагу в останні роки завдяки своїй здатності революціонізувати звичайні процеси, надаючи швидші, безпечніші та економічно ефективніші рішення. У цьому дослідженні досліджується симбіотичний зв’язок між блокчейном і біометрією, досліджується, як ці технології можуть взаємно посилювати одна одну. Дослідження сфокусоване на двох аспектах: по-перше, всебічний аналіз блокчейну і біометрії, висвітлюючи потенційні переваги та перешкоди їхньої конвергенції.

Явище maximal extractable value (mev) в мережах блокчейн та його вплив на блокчейн екосистему

З появою технології смарт контрактів в мережах блокчейн стала можливою реалізація складних протоколів децентралізованих фінансів, які з часом набули значної популярності та досягнули показника Total Value Locked (TVL) в більше ніж 150 мільярдів доларів США.

A Blockchain-Enhanced Self-Sovereign Identity Platform for Corporate Resource Security

In an era dominated by concerns of data breaches, and identity theft, security of corporate resources and assets has become paramount. Centralized identity management systems traditionally present vulnerabilities that can fundamentally threaten corporate security. This paper introduces a novel platform to identity management in organizations, leveraging the principles of Self-Sovereign Identity (SSI) and the technological robustness of block- chain.

A decentralized model to ensure traceability and sustainability of the food supply chain by combining blockchain, IoT, and machine learning

Many food contamination incidents have occurred during the last decade which has proven the failure of the food supply chain management system to track the food, money, and information movement within the food supply chain.  Many models have been established. This paper presents the design and implementation of the new model providing real-time data acquisition, monitoring, and storing on a tamper-proof blockchain of the main food supply movement.

Сучасні технології автоматизації складської діяльності підприємств

Розкрито сутність поняття «канали розподілу», розглянуто різні види каналів розподілу, їх зміст, спільні та відмінні риси. Проаналізовано сучасні тенденції розвитку складської діяльності підприємств, зумовлені викликами цифровізації, розширенням конкуренції та упровадженням інноваційних технологій у різні сфери господарської діяльності. Досліджено новітні технології автоматизації складської діяльності підприємств, серед яких блокчейн, IOT, Pick by Voice та RFID Identification, визначено переваги та складнощі їх застосування.

Децентралізований програмний сервіс смарт-контракту з використанням невзаємозамінних токенів блокчейну ETHEREUM

У роботі проаналізовано децентралізовані технології блокчейну Ethereum, за принципами яких запропоновано рішення децентралізованого програмного сервісу з використанням смарт- контракту, реалізованого на спеціалізованій мові програмування Solidity. Цей контракт виступає у якості одного з елементів сервер-клієнтського додатку і є серверною частиною для обробки методів взаємодії із блокчейном Ethereum. Методи містять набір різноманітних функцій, зокрема й для взаємодії із колекцією невзаємозамінних токенів.

Створення, інституціоналізація та правове регулювання Blockchain (Блокчейн): аспекти міжнародного досвіду

Висвітлено дискусійні питання історії створення технології Blockchain та аспекти міжнародного досвіду її інституціоналізації та правового регулювання.

Технологія BLOCKCHAIN у контексті можливостей цифровізації ефективного публічного адміністрування

Актуальність досліджуваної проблеми зумовлюється потребою зробити публічне управління й публічне адміністрування в державі більш прозорим, насамперед, через виведення такої системи урядування, до якої в громадян була б довіра. Наголошується, що в суспільстві віднедавна усе активніше замислюються над електронним уряду- ванням, ширше – над шляхами створення інноваційних інструментів, які б допомогли краще виконувати державні зобов'язання перед ним. Підкреслюється, що у цьому сенсі, Blockchain є найбільш багатообіцяючою та по-справжньому інноваційною технологією.

Architecture of the License Software Manager using Blockchain technology

The paper considers Blockchain technology and the possibility of its use to prevent software piracy.  There is proposed an approach using Blockchain technology.  An architecture of the License Software Manager has been developed using Blockchain technology.  The software code is available at https://github.com/maksym-demediuk-clicense/clicense.