блокчейн

Сучасні технології автоматизації складської діяльності підприємств

Розкрито сутність поняття «канали розподілу», розглянуто різні види каналів розподілу, їх зміст, спільні та відмінні риси. Проаналізовано сучасні тенденції розвитку складської діяльності підприємств, зумовлені викликами цифровізації, розширенням конкуренції та упровадженням інноваційних технологій у різні сфери господарської діяльності. Досліджено новітні технології автоматизації складської діяльності підприємств, серед яких блокчейн, IOT, Pick by Voice та RFID Identification, визначено переваги та складнощі їх застосування.

Децентралізований програмний сервіс смарт-контракту з використанням невзаємозамінних токенів блокчейну ETHEREUM

У роботі проаналізовано децентралізовані технології блокчейну Ethereum, за принципами яких запропоновано рішення децентралізованого програмного сервісу з використанням смарт- контракту, реалізованого на спеціалізованій мові програмування Solidity. Цей контракт виступає у якості одного з елементів сервер-клієнтського додатку і є серверною частиною для обробки методів взаємодії із блокчейном Ethereum. Методи містять набір різноманітних функцій, зокрема й для взаємодії із колекцією невзаємозамінних токенів.

Створення, інституціоналізація та правове регулювання Blockchain (Блокчейн): аспекти міжнародного досвіду

Висвітлено дискусійні питання історії створення технології Blockchain та аспекти міжнародного досвіду її інституціоналізації та правового регулювання.

Технологія BLOCKCHAIN у контексті можливостей цифровізації ефективного публічного адміністрування

Актуальність досліджуваної проблеми зумовлюється потребою зробити публічне управління й публічне адміністрування в державі більш прозорим, насамперед, через виведення такої системи урядування, до якої в громадян була б довіра. Наголошується, що в суспільстві віднедавна усе активніше замислюються над електронним уряду- ванням, ширше – над шляхами створення інноваційних інструментів, які б допомогли краще виконувати державні зобов'язання перед ним. Підкреслюється, що у цьому сенсі, Blockchain є найбільш багатообіцяючою та по-справжньому інноваційною технологією.

Architecture of the License Software Manager using Blockchain technology

The paper considers Blockchain technology and the possibility of its use to prevent software piracy.  There is proposed an approach using Blockchain technology.  An architecture of the License Software Manager has been developed using Blockchain technology.  The software code is available at https://github.com/maksym-demediuk-clicense/clicense.

ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ BLOCKCHAIN У ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ: ПЕРСПЕКТИВНІ СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ Й ПОТЕНЦІЙНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

АнотаціяАктуальність зазначеної у заголовку проблеми зумовлюється стрімким поширенням в Україні (і не лише) інформаційних технологій. Вони призводять до віртуалізації багатьох сфер життєдіяльності суспільства, а відтак, - до зростання значимості зберігання, передачі та захисту інформації в електронному вигляді, обробка якої відбувається у глобальних та локальних інформаційних системах з використанням інформаційних технологій.

Сервіс перевірки інформації про нерухомість з використанням технології blockchain

Блокчейн (blockchain — ланцюжок блоків) — технологія розподіленого реєстру обліку (Distributed Ledger Technology або DLT). Це комбінація компонентів, до яких належать: однорангові мережі peer-to-peer (P2P), розподілене зберігання даних, криптографія (гешування і шифрування із відкритим ключем). До популярних реалізацій технології блокчейн зараховують електронну валюту Bitcoin, за допомогою якої можна здійснювати транзакції переказу коштів із одного гаманця на інший. В роботі розглянуто технологію блокчейн та можливість її застосування для перевірки інформації про нерухомість.