ціль

Обґрунтування моделі інноваційної діяльності системи органів публічної влади: концептуальні засади

За використання методологічного забезпечення технології прийняття раціонального рішення, системного та системно-діяльнісного підходів обґрунтовано структуру інноваційної діяльності, спрямовану на оновлення ефективності системи органів публічної влади.

Purpose of modern legal policy of higher education

The article deals with the problems of educational policy. Particular attention is focused on established policy goals in the field of high education. We consider education policy as part of humanitarian government policy. The analysis of regulation of educational relations the current development of state is held.