Особливості та наслідки впливу пандемії коронавірусу на виборчий процес у світі

https://doi.org/10.23939/shv2022.02.016
Надіслано: Травень 12, 2022
Прийнято: Вересень 22, 2022
1
Національний університет "Львівська політехніка"
2
Національний університет "Львівська політехніка"

        Досліджено вплив пандемії коронавірусу на виборчий процес та результати виборів. Використовуючи комплекс загальнонаукових, логічних та емпіричних методів, виокремлено наслідки та основні форми впливу пандемії на виборчий процес: зміна (відтермінування) дати виборів; використання нетрадиційних (альтернативних) методів голосування; застосування спеціальних механізмів захисту громадян від поширення коронавірусної інфекції під час проведення виборів; зміна рівня участі громадян у виборчому процесі; зміна якості та демократичності виборчого процесу; зміна динаміки захворюваності внаслідок участі у виборах та ін. Проаналізовано особливості застосування згаданих форм впливу пандемії коронавірусу на виборчий процес на прикладі зарубіжних країн. Зроблено висновок, що на початкових етапах пандемії основною реакцією урядів більшості країн було відтермінування дати виборів. За цього авторитарні лідери використовували це як привід для максимального продовження своїх повноважень та можливості узурпації влади. Згодом більш поширеним стало проведення виборів відповідно до встановленої законодавством дати з використанням альтернативних
методів голосування або ж застосування спеціальних безпекових заходів під час виборів у поєднанні з традиційним волевиявленням на виборчих дільницях. Показано, що пандемія коронавірусу суттєво не вплинула на демократичність виборчого процесу (демократичні країни проводили вибори відповідно до демократичних стандартів, а недемократичні – з їх порушенням). Водночас пандемія коронавірусу здебільшого зумовила зниження електоральної участі громадян. Також спостерігалося зростання темпів захворювання у поствиборчий період

Bicu, I., Wolf, P. (2020). Going Against the Trend: Elections With Increased Voter Turnout During the COVID-19 Pandemic. The official site of International Institute for Democracy and Electoral Assistance. Retrieved from https://www.idea.int/news-media/news/going-against-trend-elections-increased-voter -turnout-during-covid-19-pandemic

 Сoronavirus and elections in selected Member States. (2020). The official site of the European Parliament. Retrieved from https://www.europarl.europa.eu/ RegData/etudes/BRIE/2020/651969/EPRS_BRI(2020)651969_EN.pdf

COVID-19 Data Reprository. (2022). The site of Center for Systems Science and Engineering. Retrieved from https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19

Elections and COVID-19: Council of Europe's Approach. (2020). Council of Europe Portal. Retrieved from https://www.coe.int/en/web/electoral-assistance/elections-and-covid-19

Electoral Operations During the COVID-19 Pandemic. (2020). The UN DPPA. Retrieved from https://city2city.network/file/5262/download?token=zLj0dSTZ

Free, Fair Palestinian Elections must include East Jerusalem: UN expert. (2021). The official site of the UN. Retrieved from https://news.un.org/en/story/2021/07/1096442

Global Overview of COVID-19: Impact on Elections. (2022). The official site of International Institute for Democracy and Electoral Assistance. Retrieved from https://www.idea.int/news-media/multimedia-reports/global-overview-covid-19-impact-elections

How the Electronic Voting System Was Updated. (2021). Dorogomilovo. [In Russian]. Retrieved from https://upravadorogomilovo.ru/kak-obnovili-sistemu-ehlektronnogo-golosovanija

Kahiye, M. (2021). Somali Elections Still Delayed After Failure of President-Histed Talks. VOA Africa. Retrieved from https://www.voanews.com/a/africa_ somalielectionsstilldelayedafterfailure-president-hosted-talks/6203665.html

Landman, T., Splendore, L. Di G. (2020). Pandemic democracy: elections and COVID-19. Journal of Risk Research, 23:7-8, 1060-1066. https://doi.org/10.1080/13669877.2020.1765003

Managing Elections during the COVID-19 Pandemic. (2020). International Institute for Democracy and Electoral Assistance. Retrieved from https://www.idea.int/sites/default/files/publications/managing-elections-during-covid-19-pandemic.pdf

Palguta, J., Levinsky, R., Skoda, S. (2022). Do Elections Accelerate the COVID-19 Pandemic. Journal of Population Economics, №35, 197-240. Retrieved from      https://link.springer.com/article/10.1007/s00148-021-00870-1. https://doi.org/10.1007/s00148-021-00870-1

Zimbabwean Leader Mnangagwa Sets Date for Long-awaited By-elections (2022). Xinhuanet: News. Retrieved from http://www.xinhuanet.om/english/africa/20220106/fb63dbd23b754bc19565dee6a81c3889/c.html