циклогексан

Рerfluorinated sulfamides in the oxidation process of cyclohexane

Ways of using perfluorinated sulfonamides in various technological processes are considered. The possibility of using aminotoxane as a catalyst in the process of cyclohexane oxidation was studied. Various technological parameters of the use of the binary catalytic system: cobalt naphthenate - aminotoxane in the process of cyclohexane oxidation and their influence on the main indicators of this process were studied.

Вплив амінокислот і спиртів на каталітичне окиснення циклогексану

Показано, що використання каталітичних систем, що містять окремі амінокислоти та промисловий каталізатор – розчин нафтената кобальту в циклогексаноні – мають певний вплив на процес рідиннофазного окиснення циклогексану. В результаті проведення спектральних досліджень бінарних каталітичних систем на основі нафтената кобальту з використанням додатків різної природи (спиртів та азотовмісних модифікаторів) запропоновано структурні форми каталітичних комплексів.

СТВОРЕННЯ ОСНОВ БЕЗВІДХОДНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ОКИСНЕННЯ ЦИКЛОГЕКСАНУ

Об’єктом даного дослідження є процес окиснення циклогексану. Одним з найбільш проблемних місць в даному процесі є низьке значення конверсії вихідної сировини та невисокі значення селективності за цільовими продуктами при конверсії вище за 4 %. Причиною цього є відсутність сучасних ефективних каталітичних систем, які б могли підвищити названі параметри.  Одними з напрямків вирішення даних проблем є створення технології комплексного використання одержаних продуктів окиснення на основі розроблених нових ефективних каталітичних систем, що дасть змогу підвищити селективність процесу.

КАТАЛІТИЧНЕ ОКИСНЕННЯ ЦИКЛОГЕКСАНУ У ПРИСУТНОСТІ РЕЧОВИН, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ПОВЕРХНЕВИЙ НАТЯГ

Окиснення циклогексану є одним із небагатьох процесів органічного синтезу, які реалізовано в Україні у промислових масштабах. Окиснення циклогексану характеризується достатньо низькими показниками конверсії вуглеводню (4–5%) та селективності за цільовими продуктами – циклогексанолом та циклогексаноном (близько 78%). Аналіз літературних джерел показує, що найперспективнішим шляхом підвищення селективності за цільовими продуктами у процесі окиснення циклогексану є застосування каталітичних систем на основі класичних промислових каталізаторів та органічних добавок різної природи.

Багатоатомні спирти у процесі окиснення циклогексану

Quantitative and qualitative influence of the binary catalytic systems containing [cobalt naphthenate – polyhydric alcohol] on liquid-phase homogeneous catalytic oxidation of cyclohexane was considered. Розглянуто кількісний та якісний вплив бінарних каталітичних систем складу [нафтенат кобальту – багатоатомний спирт] на рідиннофазне гомогенно-каталітичне окиснення циклогексану. 

Використання амінокислот в процесі окиснення циклогексану

The basic regularities of influence of amino acid glycine in the homogeneous liquid-phase catalytic cyclohexane oxidation was researched. 
Досліджено  основні  закономірності  впливу  амінокислоти  гліцин  на  рідиннофазне гомогенно-каталітичне окиснення циклогексану.

Вплив амінокислот на процес окиснення циклогексану

Розглянуто гомогенно-каталітичне рідиннофазне окиснення циклогексану в
присутності амінокислот різної будови. Проаналізовано вплив амінокислот на
показники процесу окиснення циклогексану. Визначено, що використання амінокислот
у складі каталітичної системи зменшує швидкість окиснення і збільшує селективність
за цільовими продуктами. Ефективність дії амінокислот у процесі гомогенно-
каталітичного окиснення циклогексану залежить від їх будови: збільшення довжини і

Визначення структури проміжних каталітичних комплексів у процесі окиснення циклогексану

Проведено спектрографічні дослідження бінарних каталітичних систем для
процесу окиснення циклогексану на основі нафтенату кобальту з використанням
органічних модифікаторів різної природи – етанолу та гліцину у циклогексаноні.
Проведені дослідження підтверджують припущення про комплексоутворення за участю
всіх компонентів каталітичних розчинів. Побудовано структурні формули ймовірних
комплексів каталітичних систем. The spectral analysis of binary catalytic solutions based on cobalt naphthenate for the

Research of action mechanism of catalytic solutions in the oxidization process of cyclohexane

In the article intercommunication is considered between efficiency of action of difficult catalytic solutions [cobalt naftenate – polyethyleneglicol – cyclohexanone] in the process of liquid-phase oxidization of cyclohexane and complexes formation between the component components of catalytic solutions.