деформації

Використання комплексу газогрунтової зйомки та геофізичних досліджень у задачі окреслення території грязьового вулканізму в межах Розвадівської площі Львівської області

Метою досліджень є обґрунтування наукових засад виникнення грязьового вулкану в межах конкретної ділянки Передкарпатського прогину у звязку з наявністю прирозломного малоглибинного газового покладу на Розвадівській площі та відображення його елементів у полях газогрунтової зйомки та електрометрії. Актуальність роботи визначається необхідністю вирішення екологічної проблеми забруднення навколишнього середовища вуглеводневими газами, а також встановлення та прогнозування ступеня викидів газогрязевої суміші.

TEST RESULTS OF REINFORCED CONCRETE CROSS-RIBBED MODEL OF SPAN STRUCTURE OF THE BRIDGE AND THEIR ANALYSIS

Presentation of samples of basic experimental data from research of spatial work of large-scale (scale 1: 4) reinforced concrete model of cross-ribbed span structure of the bridge and separate beams similar in structure to model beams, as well as methodological features and results of their analysis. During the tests, the model and separate (reference) beams were loaded with concentrated force, alternately at the intersections of the longitudinal and transverse ribs of the model. Deflections in the same nodes and support reactions of longitudinal beams were measured.

Відображення розподілу механічних напруг в гірничих масивах у динаміці інтенсивності природного імпульсного електромагнітного поля Землі

Метою досліджень є обґрунтування теоретичних передумов інтерпретації геофізичного методу природного імпульсного електромагнітного поля Землі (ПІЕМПЗ) шляхом кількісної оцінки напруженого стану масиву гірських порід, модельного зображення отриманих аналітичних залежностей для порушених масивів та координації отриманих розподілів напруженості з інтенсивністю електромагнітного поля як підґрунтя інтерпретації.

EXPERIMENTAL TESTING METHODOLOGY OF STRESS-STRAIN STATE OF THE REINFORCED CONCRETE PIPE WITH STRENGTHENING

Reinforced concrete pipes are exposed to environmental influences during the entire period of their operation.  As a result, defects and damage appear and reduce durability and bearing capacity. In this regard, there is a need to repair and strengthen them. In order to assess the effectiveness of strengthening reinforced concrete pipes, it is necessary to get data about deformations that appeared as a result of the loads on the reinforced concrete pipe.

METHODS FOR DETERMINATION OF DEFORMATIONS WITH THE USE OF DIGITAL IMAGE CORRELATION TECHNOLOGIES

In order to obtain reliable information about the stress-strain state of the structure, subjected to loading, it is necessary to determine deformations` distribution. In some cases, it is almost impossible to assess stress-strain state with the traditional approaches. However, the DIC methods provide reliable information about the fields of displacement and deformation almost without limitations. Such approaches are rather effective for determination of the stress-strain state on smooth surfaces and in zones with stress concentrators.

Аналіз термопружних геомеханічних процесів за даними коплексного деформаційного моніторингу

Викладені результати деформаційних спостережень у зоні Закарпатського внутрішнього прогину в районі м. Берегове. Виміри ведуться з використанням лазерного реєстратора і цифрової системи збереження деформаційних і метеотемпературних результатів спостережень. Особливу увагу приділено вивченню температурного режиму у контрольованому масиві породи для дослідження термопружних геомеханічних процесів з метою розробки надійної методики кореляції ендогенних і екзогенних джерел прояву деформації земної кори.

Геодинаміка Теребле-Ріцького техногенного полігону

На основі результатів комплексного аналізу даних геодезичних вимірів і геологічного вивчення території Теребле-Ріцької дериваційної гідроелектростанції створена геодинамічна модель взаємодії інженерних споруд та геологічного середовища. Викладені рекомендації для проведення моніторингу геодинамічних процесів.

Напружено-деформований стан Росинського мегаблоку українського щита на ділянці верхньої течії р. Рось (Фурси-Борщагівка)

Метою цієї роботи є тектонофізичні вивчення земної кори території верхньої течії р. Рось, супроводжуване петрологічними й ізотопно-геохімічними дослідженнями гірських порід, для подальшої побудови геодинамічної моделі західної частини Українського щита (УЩ). До останнього часу ця частина УЩ була найменш вивчена геолого-геофізичними методами. Наведено нові результати тектонофізичного і геологічного вивчення верхньої частини земної кори зазначеної території, виконані в 2015 р.

Оцінка деформативності підсилених залізобетонних балкових елементів

In the article problem of expedience strengthening reinforce-concrete constructions is considered with reference on experience the use different methods strengthening, which are presented in literary sources. The analysis researches and publications is conducted from the calculation deformations concrete, armature, size bendings the increased reinforce-concrete beam elements. Dependence influence relative level previous loading is taken into account on deformation concrete and armature, curvature and bendings reinforce-concrete standards.

Динаміка післясейсмічних тектонічних деформацій

Аналізуються результати деформографічних спостережень за 2007-2012рр., проведених у Закарпатській сейсмічноактивній зоні, де наукові дослідження спрямовані на вивчення сучасних тектонічних процесів, викликаних літосферними та післясейсмічними явищами.