Напружено-деформований стан Росинського мегаблоку українського щита на ділянці верхньої течії р. Рось (Фурси-Борщагівка)

2016;
: pp. 123 – 133
https://doi.org/10.23939/jgd2016.02.123
Надіслано: Жовтень 17, 2016
1
Інститут геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України
2
Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М. П. Семененка НАН Україниhe National Academy of Sciences of Ukraine
3
Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М. П. Семененка НАН Україниhe National Academy of Sciences of Ukraine
4
Інститут геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України

Метою цієї роботи є тектонофізичні вивчення земної кори території верхньої течії р. Рось, супроводжуване петрологічними й ізотопно-геохімічними дослідженнями гірських порід, для подальшої побудови геодинамічної моделі західної частини Українського щита (УЩ). До останнього часу ця частина УЩ була найменш вивчена геолого-геофізичними методами. Наведено нові результати тектонофізичного і геологічного вивчення верхньої частини земної кори зазначеної території, виконані в 2015 р. Методика. Польові тектонофізичні дослідження виконані структурно-парагенетичним методом тектонофізики для I–II рівнів глибинності. Для побудови стереограм тріщинуватості застосовували програму Stereonet 32 (K. Röller, C. Trepmann). Результати. Наведено результати тектонофізичного аналізу крихкої тріщинуватості гірських порід. Вважаємо, що вивчені тріщини окремо формувалися під час охолодження інтрузивних масивів і/або за подальшої деформації в разі їх впровадження. Для гірських порід вивченої території характерними є зсувні деформаційні режими. Причому спостерігається чергування режимів субширотного і субмеридіонального стиснення. Відповідно до наших результатів значна частина тріщин у межах дослідженої території співвідноситься з етапами формування та активізації Немирівської зони розломів. На ділянці с. Кашперівка – Борщагівка реконструйоване поле напружень аналогічно переважному полю напруг Новоград-Волинського та Уманського масивів, що відображає їхню деформацію ~ 205 млрд років тому. Наукова новизна. Вперше вивчено напружено-деформований стан кристалічних гірських порід у верхній течії р. Рось, що дає уявлення про деформації земної кори західної частини УЩ у ранньому протерозої і має важливе значення для побудови геодинамічної моделі регіону. Практичне значення. Побудова геодинамічної моделі необхідно для подальших інженерно-геологічних досліджень і складання різних картографічних документів.

 1. Безвинний В. П., Циба М. М., Донець Г. А. та ін. Державна геологічна карта України. Центральноукраїнська серія. Масштаб 1:200000, аркуші: M-36-XIX (Біла Церква), M-36-XXV (Умань). – Київ, Державна геологічна служба, ПДРГП “Північгеологія”.
 2. Геохронология раннего докембрия Украинского щита. Протерозой / под ред. Н. П. Щербака. – Киев : Наук. думка, 2008. – 240 с.
 3. Гинтов О. Б. Полевая тектонофизика и ее применения при изучении деформаций земной коры Украины / О. Б. Гинтов. – Киев : Феникс, 2005. – 572 с.
 4. Гинтов О. Б. Проблемы геодинамики Украинского щита в докембрии / О. Б. Гинтов // Геофиз. журн. – 2015. – 37, № 5. – C. 3–22.
 5. Гинтов О. Б. Геодинамическое развитие Ингульского мегаблока Украинского щита по геолого-геофизическим и тектонофизическим данным. І / О. Б. Гинтов, С. В. Мычак // Геофиз. журн. – 2011. – 33, № 3. – C. 102–118.
 6. Гинтов О. Б. Кинематика формирования Украинского щита в период 1,80 – 1,73 млрд. лет назад по результатам изучения тре­щиноватости горных пород коростенского и Корсунь-новомиргородского плутонов / О. Б. Гинтов, С. В. Мычак // Геофиз. журн. – 2014. – 33, № 4. – C. 24–36.
 7. Гинтов О. Б. Напряженные состояния и деформации земной коры центральной части Ингульского мегаблока по материалам тектонофизического изучения Новоукраинского массива / О. Б. Гинтов, С. В. Мычак // Геофиз. журн. – 2011. – 33, № 2. – C. 28–45.
 8. Глевасский Е. Б. Решение некоторых проблем петрологии и стратиграфии Украинского щита с позиций плитотектоники / Е. Б. Глевасский // Минерал. журн. – 2005. – Т. 27. – № 3. – С. 57–66.
 9. Зюльцле В. В., Дорковська З. М., Виходцев М. К. та інші. Державна геологічна карта України мас­штабу 1:200000. Аркуш M-35XXIV (Сквира). Кореляційна хроностратиграфічна схема раннього докембрію Українського щита (пояснювальна записка) / [К. Ю. Єсипчук, О. Б. Бобров, Степанюк Л. М., М. П. Щербак та ін.]. – К. : УкрДГРІ, 2004. – 30 с.
 10. Мичак С. В. Деформація гірських порід Уманського, Новоград-Волинського та Новоукраїнського масивів в період 2,02–2,05 млрд років тому за результатами тектонофізичного вивчення / С. В. Мичак // Геодинаміка. – 2014. – № 2 (17). – C. 150–162.
 11. Мычак С. В. Кинематика формирования западной и центральной частей Украинского щита в период 2,05–2,02 млрд лет назад // Геофиз. журн. – 2015. – 37, № 1. – C. 83–99.
 12. Щербаков І. Б. Петрологія Украинского щита / І. Б. Щербаков. – Львів : ЗУКЦ, 2005. – 366 с.
 13. Bogdanova S., Gorbatschev R., Grad M., Guterch A., Janik T., Kozlovskaya E., Motuza G., Skridlaite G., Starostenko V., Taran L., 2006. EUROBRIDGE: New insight into the geodynamic evolution of the East European Craton In: Gee D.G., Stephenson R. A. (Eds.), European Lithosphere Dynamics. Geological Society, London, Memoirs, 32. Geological Society London, P. 599–628.
 14. Bogdanova S. V., Bingen B., Gorbatschev R., Kheraskova T. N., Kozlov V. I., Puchkov V. N., Volozh Y. A., 2008. The East European Craton (Baltica) before and during the assembly of Rodinia Pre­cambrian Research 160, 23–45.
 15. Bogdanova S., Gintov O., Kurlovich D., Lubnina N., Nilsson M., Orlyuk M., Pashkevich I., Shumlyanskyy L., Starostenko V. 2012. Late Palaeoproterozoic mafic dyking in the Ukrainian Shield of Volgo-Sarmatia caused by rotation during the assembly of supercontinent Columbia (Nuna). Lithos 174, 196-216. http: // dx. doi. org /10.1016/ j.lithos.2012.11.002.
 16. Elming S. A., Mikhailova N. P., Kravchenko S. 2001, Palaeomagnetism of Proterozoic rocks from the Ukrainian Shield: new tectonic reconstructions of the Ukrainian and Fennoscandian shields // Tectonophysics. – Vol. 339. – p. 19–38, doi: 10.1016/S0040-1951(01)00032-4.
 17. Elming S. A., Kravchenko S. N., Layer P., Rusakov O. M., Glevasskaya A.M. Mikhailova N. P., Bachtadze V. Paleomagnetism and 40Ar/40Ar age determinations of the Edicarian traps from the southwestern margin of the East European Craton, Ukraine: Relevance to the Rodinian Breakup. // J. Geol. Soc. 2006, 162(6), 131–133.
 18. Skempton A. W. Some observations on tectonic shear zones // Proc. I Int. Congr. Rock Mech. – 1966. – 1. – P. 55–58.