дослідження

Економіко-статистичний аналіз конкурентоспроможності малого підприємництва

Висвітлено роль малого підприємництва у ринковій економіці на сучасному етапі її розвитку, охарактеризовано його переваги та недоліки. Визначено суть поняття «конкурентоспроможність». Встановлено значення економіко-статистичного аналізу для дослідження конкурентоспроможності малого підприємництва та формування на основі цього ефективної стратегії її підвищення.

3д модель Медової печери, м. Львів

Мета даної статті – представлення та детальний аналіз 3D-моделі Медової печери у Львові, яка була створена за допомогою технології лазерного сканування. Основні цілі включають розкриття точності та деталізації отриманої моделі, а також визначення можливостей її використання в різних сферах, таких як: геологічні дослідження, археологія, культурна спадщина та туризм.

Історико-правовий аналіз адміністративно-правової природи координаційної функції держави щодо протидії корупції

У статті досліджено  та здійснено теоретичне узагальнення  наукової вагомості різноманітних історико-правових поглядів на поняття та ознаки адміністративно-правової координаційної ролі як функції держави на підставі аналізу здобутків у правовій доктрині адміністративного права, розкрито зміст проблем історико-правового та адміністративно-правового забезпечення координації суб’єктів протидії корупції.

Ринок настільних ігор України: сучасний стан та перспективи розвитку

У статті проведено огляд ринку настільних ігор, який заслужив особливої уваги в час пандемії Covid-19, та його вплив на діяльність виробників і збутових організацій, які функціонували на цьому ринку. Визначено основних гравців на світовому та українському ринках. Описано варіанти співпраці між виробниками та ідейними власниками. Опитано споживачів щодо популярності торгових марок виробників настільних ігор. Прокласифіковано всі види настільних ігор та просегментовано споживачів одного з найбільших магазинів на ринку настільних ігор Львова.

ECOLOGICAL STATE OF THE RIVERS IN THE ZHOVKVA DISTRICT OF THE LVIV REGION

Observation of the surface water state is carried out to determine its quality (contaminant content) based on the results of analytical control. The analysis of surface water was made according to the polluting sources of the object. It resulted in the proposed management decisions on directions and measures to improve the state of surface water.

ДИХОТОМІЯ «МАНІПУЛЯТИВНИЙ – КОНТРМАНІПУЛЯТИВНИЙ ВПЛИВ»: ЧИ ІСНУЄ ВОНА В АНГЛІЙСЬКОМОВНИХ МЕДІАТЕКСТАХ З ТЕМАТИКИ ЗМІН КЛІМАТУ?

Розглянуто складну проблему медіалінгвістики, яку утворює завдання виокрем­лення засобів і ознак маніпулятивності у медіатексті. Якщо певний текст вважається маніпулятивним, тоді має існувати протилежний йому текст, у загальному сенсі, який не є маніпулятивним і який головно спрямований на викриття маніпулятивних прийомів тексту, якому інкримінують навмисно викривлене подання інформації. Англійсько­мовний дискурс з тематики зміни клімату демонструє значний обсяг текстів, які позиціонують себе до одного чи іншого типу, або їх зараховують опоненти до певного типу.

PRECAST-MONOLITHIC CONCRETE DOUBLE-BEAMS WITH A CONTINUOUS SPAN BRIDGE FOR STRUCTURE INTO COMPLEX CONSTRUCTION CONDITIONS AND THEIR CALCULATION

A significant increase of the intensity of road and urban transport requires new approaches to its improvement, especially in areas with dense existing buildings. The solution of this problem may be improving by building new bridges, road junctions and estokads The article is devoted to studies of deformation and crack resistance, proposed by the authors, constructive solution with double-beams continuous span bridge for complex construction conditions.

Life and Scientific Priorities of Professor Myroslav Malovanyy

This article describes the life and scientific priorities of professor Myroslav Malovanyy. It also provides details and results of a joint research with his students of a liquid media treatment from different types of pollution. The main research and its results are illustrated, as well as environmental technologies that were developed by using the archived results.

Legal research management in the field of environment: somemethodological remarks

Specific features of research management in the environmental sector, due to modern needs and intended primarily for practical and useful results is analyzed in the article. The necessity of complex research, application of comparative legal method is emphasized. Analysis of jurisprudence, including legal opinions of the Supreme Court of Ukraine as an indicator of
the real state of relation in the sphere of environmental protection is considered in the article.

Some features of the development of legal science and education in belarus in the interwar period

The article deals with some features of development of jurisprudence and formation of Belarus in 1921–1941 by the XX сentury and opens its features. The article is prepared generally on archival material which wasn't used by historical and legal science before.