Історико-правовий аналіз адміністративно-правової природи координаційної функції держави щодо протидії корупції

1
Навчально-науковий інститут права, психології та інноваційної освіти Національного університету “Львівська політехніка”

У статті досліджено  та здійснено теоретичне узагальнення  наукової вагомості різноманітних історико-правових поглядів на поняття та ознаки адміністративно-правової координаційної ролі як функції держави на підставі аналізу здобутків у правовій доктрині адміністративного права, розкрито зміст проблем історико-правового та адміністративно-правового забезпечення координації суб’єктів протидії корупції. Зауважено, що історія виникнення корупції та спроб протидії цьому явищу нерозривно пов’язана з історією цивілізацій і виникненням держави, а безпосередньо історія спроб протидіяти корупції на державному рівні нараховує щонайменше чотири з половиною тисячі років. Варто акцентувати, що вже до початку нашої ери в найбільш розвинених державах відбувалися спроби сформувати якщо не повноцінний антикорупційний механізм, то бодай систему покарань за корупційні правопорушення. За минулі тисячоліття змінювалися десятки підходів до вирішення проблеми корупції. Однак і донині корупція поширена в кожній, без винятку, країні світу, а проблематика ефективної протидії їй лишається актуальною. Стає очевидним, що координаційна роль держави щодо протидії корупції не є винятково теоретичною категорією, остання реалізується в конкретних адміністративно-правових формах, за яких суб’єкти реалізують свої державно-владні повноваження, окрім того, координація повинна замінити державний вплив у тих сферах, де раніше мали місце відносини прямого управління між прямо підпорядкованими суб’єктами – органами державного управління та усіма іншими керованими суб’єктами, зокрема суб’єктами господарювання.

 При цьому, враховуючи історичний аналіз дослідження, то вагомість державних інтересів, має місце і у випадку з повністю юридично рівноправними суб’єктами, так і у відносинах, коли така рівноправність є умовною та наявна в окремих конкретних взаємовідносинах. Координаційна роль держави є особливою функцією держави, яка проявляється, по-перше, у діяльності державного апарату, по-друге, в упорядкуванні суспільних відносин за допомогою відповідного методу управління.

1. Pro zapobihannia koruptsii [On the prevention of corruption]: Zakon Ukrainy vid 14.10.2014 № 1700-VII. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR). № 49. С. 3186. [in Ukrainian].

2. Barnik, K., Brayemer, J., Ludwig, J. (2007). Korruption – (kleine) Geschichte der Bestechung. [in German].

3. Muhnenko A. M., Rusnak O.V., Mudrov A. M. (2013).Zapobihannia ta ptotudiya koruptsii [Study manual]. 4-te vud., preroblene i dopovnene. Kyiv: DNNU “Acad. fin. upravlinnya”.2013. 666 s.

4. Ghammurapi stela (2006). // Universaljnyj slovnyk-encyklopedija. 4-te vyd. Kyjiv. Teka.

5. Artur Samojlovych (2019).  Zaghaljna kharakterystyka istorychnogho stanu zapobighannja ta protydiji korupcijnym pravoporushennjam. Jurnalul juridic național: teorie și practică 2019. # 5. S. 77–81.

     6.​ Omelchenko S.V. (2000). Korupcija z tochky zoru riznykh kuljtur svitu. Pidpryjemnyctvo, ghospodarstvo i pravo. №3. C. 54–57. 

     7.​ Melnyk M. I. (2001). Korupcija: sutnistj, ponjattja, zakhody protydiji: Monoghrafija. Kyjiv: Ataka, 301 s.

     8.​ Harashchuk V.M., Mukhataev A.O. (2010). Aktualjni problemy borotjby z korupcijeju v Ukrajini: monoghrafija /; Nac akad. prav. nauk Ukrajiny, In-t vyvch. probl. zlochynnosti, Sluzhba bezpeky Ukrajiny, In-t doslidzh. probl. derzh. bezpeky. Kharkiv: Pravo, 143 s.

     9. Auli Gelli Noctium Atticarum. Libri XX. / Post M. Hertz ed. C. Hosius. 2 voll. Lipsiae: Teubner, 1903. (Перевидання: 1981).

    10. The Roman Law Library, incl. Leges. URL: https://web.archive.org/web/20120831060912/http://web.upmf-grenoble.fr/Haiti/Cours/Ak/

     11.​ Veklych V.O. (2017). Istorychnyj dosvid shhodoprotydiji korupciji za chasiv Starodavnjogho Rymu i joghoznachennja za umov postradjansjkogho korupcijnoghoseredovyshha. Aktualjni problemy vitchyznjanoji jurysprudenciji. Specvypusk, ch. 1, S. 3–7.

     12.​ Oficijnyj sajt nezalezhnoji analitychnoji platformyVoxUkraine. Ekonomichne zrostannja Kytaju v suchasnykh umovakh. URL: https://voxukraine.org/uk/ekonomichne–zrostannya–kitayu–v–suchasnih–umovah/

   13.​ Verstyuk I. (2018). Bij z tinnju. Leghendarnyj peruansjkij ekonomist – pro bezvidmovnyj zasib detinizaciji ekonomiky, jakyj spracjuje navitj v Ukrajini. NV. Biznes. URL: https://biz.nv.ua/ukr/publications/bij-z-tinnju-lehendarnij-peruanskij-e...

 

Halyna Lukianova “HISTORICAL AND LEGAL ANALYSIS OF THE ADMINISTRATIVE NATURE OF THE STATE COORDINATION FUNCTION IN CORRUPTION COUNTERACTION“ https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-10-number-137-2023/historical-and-legal-analysis-administrative