довговічність

Визначення довговічності дубльованої інформаційної системи із паралельним резервуванням на основі ациклічної марковської моделі

Для визначення показників довговічності систем зі структурним резервуванням запропоновано метод, який ґрунтується на застосуванні багатовимірних ациклічних марковських моделей. На основі запропонованого методу для дубльованої системи із паралельним резервуванням визначено гамма-процентний ресурс, інтенсивність відмов та ймовірність розподілу за відмовами.

Синтез і дослідження властивостей геополімерних матеріалів, одержаних з використанням місцевої природної сировини та промислових відходів

Описано синтез геополімерних матеріалів з використанням термомодифікованих глинистих порід Грузії та металургійного гранульованого доменного шлаку, а також дослідження їхніх фізико-механічних властивостей, довговічності та корозійної стійкості в агресивних розчинах. Використано методи хімічного, рентгенофазового, диференційно-термічного аналізу та сканувальної електронної мікроскопії.

ПРОЕКТУВАННЯ ТА МОДЕЛЮВАННЯ ВДОСКОНАЛЕННОГО ШНЕКОВОГО ПРЕСУ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА РОСЛИННОЇ ОЛІЇ

Постановка проблеми. За останні десятиліття значно зросло виробництво олійних культур і продуктів їх переробки. Рослинні олії виробляють в основному пресуванням масловмісної сировини на шнекових пресах. Під час роботи преса необхідно адаптувати режими його роботи до насіння окремих культур із забезпеченням можливості коригування певних параметрів роботи, які задані технологічно. призначення.

Прогнозування міцності клейових з’єднань деревини дуба, з’єднаних термопластичними полівінілацетатними клеями

Серед кількох видів термопластичних клеїв, структуровані й неструктуровані полівінілацетатні (ПВА) клеї достатньо широко використовують,, зокрема для формування клейових з’єднань різних порід деревини, серед них дуба. Для забезпечення належних умов використання клейових з’єднань деревини дуба важлива наявність швидких і точних методів прогнозування їхньої міцності і довговічності. Зміни міцності клейових з’єднань деревини дуба, з’єднаних структурованими і неструктурованими ПВА клеями, вивчено за допомогою тривалих експериментальних досліджень.

Вплив конструкторсько-технологічних чинників на довговічність вставного твердосплавного породоруйнівного оснащення шарошок тришарошкових бурових доліт

Мета. Застосовуючи методи математичної статистики, в дослідженні складено математичну модель процесу складання з’єднань “твердосплавний зубок – шарошка”, яка дає змогу за вибірками складових ланок визначати параметри розподілу замикаючої ланки – натягу. З цією метою досліджено тип впливу величин натягу, який характеризує точність складання на міцність з’єднання “зубок – шарошка”, яку прийнято оцінювати за значеннями зусиль випресовування зубків. Методика.

ANALYSIS OF THE MOST COMMON DAMAGES IN REINFORCED CONCRETE STRUCTURES: A REVIEW

Reinforced concrete structures are often subjected to various negative environmental influences, reducing their reliability and durability. Main engineering tasks include extension of their life cycle, assessment of durability, reliability and residual service life. This requires reliable assessment of existing damages due to negative environmental impacts. Deterioration of RC structures is complex issue, which should be considered with the account of various factors.

Експериментально-теоретичне обґрунтування взаємодії групових анкерів з оточуючим бетоном під час зсуву

The results of tests of embedded details with the different types of anchors at an action of shear force are described, and theoretical foundation of their interactions with concrete basis.