дистанційна взаємодія

Аномальна сорбція йонів неодіму і празеодімію інтергеловою системою гідрогель поліакрилової кислоти - полі-4-вінілпіридин

Вивчені сорбційні властивості (ступінь сорбції, ступінь зв'язування полімерних ланцюгів) інтергельної системи гідрогель поліакрилової кислоти (hPAA) - гідрогель полі-4-вінілпіридину (hP4VP) щодо йонів неодиму та празеодіму. Встановлено, що віддалена взаємодія полімерів у міжгелевих парах забезпечує суттєві зміни електрохімічних та об'ємних гравіметричних властивостей. Визначено суттєве збільшення ступеня набухання hPAA при співвідношенні 17%hPAA-83%hP4VP; а hP4VP – при співвідношенні 83%hPAA-17%hP4VP.

Феномен дистанційної взаємодії і сорбційної здатності зшитих гідрогелів поліметакрилової кислоти і полі-4-вінілпіридіну відносно йонів ербію

Досліджено вплив гідрогелю поліметакрилової кислоти–полі-4-вінілпіридину (інтергелева система gPMAA–gP4VP) на сорбцію йонів ербію. Встановлено, що структура основного гідрогелю має значний вплив на самоорганізацію гідрогелю PMAA. Взаємну активацію гідрогелів досліджено у водному середовищі. Встановлено залежності коефіцієнта набухання, питомої електропровідності та рН водних розчинів. Визначено, що ступінь екстракції йонів ербію для PMAA і P4VP становлять 44 % і 17 %, відповідно.

Взаємна активація і сорбція рідко-зшитої сітки в інтергелевій системі на основі гідрогелю поліметакрилової кислоти та полі-4-вінілпіридину відносно лантан йонів

Досліджено сорбційну здатність інтергелевої системи гідрогель поліметакрилової кислоти (gPMAA) – полі-4-вінілпіридин (gP4VP) відносно йонів лантану. Вивчено взаємну активацію гідрогелів у водному середовищі, зокрема залежність коефіцієнта набухання, питомої електропровідності і рН водних розчинів. Визначено, що максимальна активація гідрогелей відбувається за мольного співвідношення gPMAA:gP4VP = 3:3.

Вплив початкового стану гідрогелю на електрохімічні та об‘ємно-гравиметричні властивості гідрогелів в інтергелевій системі гель поліакрилової кислоти і гель полі-4-вінілпиридину

Досліджено електрохімічні властивості інтергелевої системи гідрогель поліакрилової кислоти (гПАК) – гель полі-4-вінілпиридину (гП4ВП) та конфірмаційні властивості вихідних гідрогелів в залежності від початкового стану гідрогелів. Області максимальної активації: для сухих гідрогелів – гПАК:гП4ВП = 5:1 і 1:5, для набухлих – 5:1, 2:4 и 1:5.