дитинство

Вчитися бачити. Ніцше, Трамп і нові цифрові медіа (Переклад з нім. Віталія Мудракова)

Український переклад Віталія Мудракова за виданням: Stefan, P. (2018). Sehen lernen. Nietzsche, Tramp und die neusten Medien. In Kotzur, M. (Hrsg). Wenn Argumente scheitern. Aufklärung in Zeiten des Populismus, 33-52. Münster: Mentis.

Правова соціалізація в шкільному середовищі

Перед сучасною наукою постала гостра потреба оновлення знання про дитину та дитинство, про підлітковий розвиток особистості, шляхи ефективної соціалізації дитини як процесу, що задає розвитку суспільству. Потрібні нові механізми сприяння успішній правовій соціалізації дітей та підлітків. Пояснюється така необхідність виникненням нових парадоксів і протиріч, характерних для взаємин юної людини і сучасного соціуму.

Окремі аспекти ранньої правової соціалізації

Роль ранньої правової соціалізації полягає у включенні людини в глобальне
суспільство з мінімізацією ризику розвитку деструктивної правової поведінки. Вже в
результаті навчання в школі діти повинні знати основні юридичні норми, які тлумачать
їхні права та обов’язки, права та обов’язки їхніх батьків, друзів та держави. У статті
розглянуто роль сім’ї та школи у тривалому процесі правової соціалізації особи, який
ускладнений множинними економічними та соціальними чинниками. Успішна правова

Childhood as a Phenomenon in the Light of German Pedagogy

The article is dedicated to the problem of childhood as a phenomenon in german pedagogy. The main objectives of the article are as following: the theoretical analysis of scientific and pedagogical literature highlighting different aspects of the problem under research, and analysis of methodological renewal of German pedagogy during non–Herbart period and reformist’s movement prosperity of the XXth century. German pedagogy has been studied by foreign and domestic scientists: O. Kotsyubynskyi, N. Abashkina, T. Tokaryeva, N. Osmuk, S. Stelmakh, I. Rudkovska, K. Tkachova, I. Stashevska, H.