джерело живлення

Multi-channel switching magamp power converter for radio recieving devices

Development of high-quality energy supply of radio receiving devices is an urgent task. The article discusses the methods of designing high-frequency multi-channel power converters based on high-frequency magnetic amplifiers, the magnetic cores of which are made of an amorphous alloy with a rectangular hysteresis loop. Their significant advantages when powering radio receiving devices are the high quality of the output voltages and the low level of electromagnetic interference, both radiated and conductive.

Підвищення безпеки та надійності електропостачання споживачів шляхом застосування безпечної електричної мережі напругою до 1 кВ

Дослідження представляють електричну мережу, яка дозволяє як підвищити рівень електробезпеки, так і усунути однофазні пошкодження електричної мережі без відключення споживача електричної енергії. Застосування мережі не вимагає значних вкладень. Продемонстровано технічну можливість впровадження електроустановки зі значеннями напруги в аварійному режимі на провідних деталях, яка не перевищує допустимих значень для нормального режиму.

Functional Performance of the Main Lighting System of Motor Vehicles

Visual perception plays a crucial role in the safety of road users. However, certain conditions such as twilight, the impact of bad weather, dirty windshields, etc. have a negative impact, which in turn increase the likelihood of traffic accidents (TAs) [1]. The ever increasing number of vehicles on the road is an additional potential danger. In response to these factors work is constantly being done to modernize existing and develop new lighting devices.

Пофазна автономізація режимів у електротехнологічному комплексі “дугова сталеплавильна піч – електропостачальна мережа"

У статті запропоновано системотехнічні рішення для підвищенні пофазної автономності процесів регулю­вання координат електричного режиму в електро­механічній підсистемі переміщення електродів дугової сталеплавильної печі шляхом включення в її структуру компенсатора перерехресних зв’язків. Запропоновано методику синтезу передавальних функцій компенсаторів перехресних зв’язків у фазних каналах регулювання та на основі результатів експерементальних досліджень отримано математичні моделі компенсаторів перехрес­них зв'язків для дугової печі типу ДСП-3.