економіка

Підхід до оцінювання результативності управління розвитком територіальних громад

Розглянуто застосування методики бенчмаркінгу для оцінювання результативності управління розвитком територіальних громад. На цій основі зроблено порівняння результативності управління розвитком міських тери- торіальних громад, які належать до основних промислових центрів Львівської області. У дослідженні взято до уваги три групи показників, які характери- зують економічні, екологічні і соціальні сфери міських територіальних громад.

Ефективність публічного управління та адміністрування: проблеми та напрями вдосконалення процесів оцінювання

Розкрито змістові і системні критерії, які використовуються для встановлення ефективності у сфері публічного управління та адміністрування. Узагальнено основні підходи та проведено критичний аналіз методів визначення рівня ефективного і резуль- тативного функціонування органів публічного управління.

АРХІТЕКТУРНІ, ЕКОНОМІЧНІ, МЕНТАЛЬНІ ЧИННИКИ ВІДРОДЖЕННЯ ІСТОРИЧНИХ ПРОМИСЛОВИХ ОБ’ЄКТІВ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД УКРАЇНИ (На прикладі ремонту соляного заводу у Дрогобичі)

У статті висвітлено шлях та фактори, що впливають на відродження історичних пам’яток на прикладі реконструкції соляного заводу у Дрогобичі Дослідження фаз міських центрів життя вченими світу показало, що міста можуть опинитися у важкій ситуації та впадати у депресію не від застою та руйнування культурних цінностей та об'єктів культурної спадщини, а від спадщини та промислових об'єктів. До таких міст в Україні належить місто Дрогобич, де основні підприємства припинили свою діяльність або функціонують частково.

Post–secondary and Higher Education of Indigenous Peoples in Canada: Historical, Social, Economic, Cultural, Family–related, and Individual Barriers

The article deals with the issues of post–secondary and higher education of indigenous peoples in Canada. The main objectives are defined as the theoretical analysis of scientific and pedagogical literature highlighting different aspects of the problem under research and identifies of the barriers to obtaining post–secondary and higher education by indigenous peoples. The post–secondary and higher education have been studied by foreign and Ukrainian scientists (Т. Andryushchenko, O. Barabash, N. Bidyuk, B. Burtch, M. Busko, J. Friesen, V. Friesen, S. Honcharenko, V. Kirkness, D. Klyne, O.

Криміналістична характеристика способів контрабанди наркотичних засобів, що їх вчиняють організовані злочинні групи

Розглянуто сутність способів контрабанди наркотичних засобів, що їх вчиняють організовані злочинні групи. Окреслено основні характерні особливості вчинення контрабанди наркотичних засобів членами організованих злочинних груп. Визначено способи контрабанди наркотичних засобів, що їх вчиняють транснаціональні, етнічні й економічні організовані злочинні групи. Охарактеризовано основні чинники, які впливають на вибір способу вчинення контрабанди наркотичних засобів органі¬зованими злочинними групами.

Економічно точний аналіз ефективності оптимальних програм спостережень в тріангуляційних і трилатераційних мережах інженерного призначення

Аналіз переваг і недоліків методів тріангуляції і трилатерацні зроблений у багатьох роботах [3-5, 8, 9]. Зазначені дослідження в основному базуються на аналізі мереж типової конструкції. Причому програми спостережень в таких мережах для обох методів мають однакову геометричну конфігурацію. Отримані висновки правомочні для геодезичних мереж з геометрично локалізованої програмою спостережень. Зокрема, це можуть бути державні геодезичні мережі, або мережі, створювані на сильно забудованих територіях.

Diagnostic product market in the context of globalization of domestic business

The aim of this study is to develop a methodology for studying the globalization of business as a whole, and its individual aspects related to information and communication problems of the domestic business amid increasing crisis in the economy. Formation of system of anti-crisis measures, as a catalyst for the commodity market development in the context of globalization of the domestic business.