екстракт

Іons composition of mash water and their influence on beer quality

The water obtained by reverse osmosis was studied and the method of regulating the composition of its ions, necessary for the use of this water in the mashing process in order to obtain high-quality beer, was considered. The influence of mash water ions on beer quality indicators was studied. It was found that the concentrations of individual ions in water have the greatest effect on the organoleptic parameters of the finished drink and especially on the hop bitterness.

АНТИМІКРОБНА АКТИВНІСТЬ ГІДРОГЕЛЕВИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ КОПОЛІМЕРІВ ПОЛІВІНІЛПІРОЛІДОНУ В КОМПЛЕКСІ З ЕКСТРАКТАМИ CALENDULA OFFICINALIS І ARNICA MONTANA

Встановлено можливість використання гідрогелів на основі кополімерів полівінілпіролідону з 2-гідроксиетилмет­акрилатом для насичення їх рослинними екстрактами.

Визначення хімічного складу екстракту абрикосового жмиха (prunus armeniaca l.)

Вивчено комплексну характеристику компонентних профілів екстракту абрикосового жмиха (Prunus armeniaca L.) залежно від використовуваних систем розчинників. За допомогою ІЧ-спектроскопії, УФ-спектроскопії та газової хромато-мас-спектроскопії проаналізовані екстракти, отримані пропан-2-олом, декаметилциклопентасилоксаном та сумішшю силікону і пропан-2-олу абрикосового жмиха.

Застосування рідинної екстракції для очищення стічних вод виробництва харчових олій

Досліджено структуру емульсії, яка утворюється у стічних водах виробництв харчових олій. Встановлено вид емульгатора та запропоновано спосіб руйнування емульсії, що забезпечує в подальшому якісне очищення стічних вод олійних виробництв рідинно-екстракційним методом. Отримана лінія рівноваги та робочі лінії процесу. Встановлено кількість ступеней переносу. Побудовано математичну модель рідинно-екстракційного очищення стічної води. Рішення її дає можливість прогнозувати кінетику процесу екстркційного очищення стічних вод при реалізації технології на практиці.

ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ЕКСТРАКЦІЇ ФЛАВОНОЇДІВ З КАЛУСНОЇ БІОМАСИ ARNICA MONTANA

Лікарські рослини містять багато біологічно активних речовин (БАР), які мають різноманітний вплив на організм людини та тварин, тому використовуються для профілактики та лікування захворювань у медичній, народній та ветеринарній практиці. Сучасний стан довкілля в Україні не дозволяє використання більшості рослин як лікарської сировини, тому альтернативним методом є одержання біомаси рослин в умовах in vitro. Переваги методу дозволяють отримати велику кількість біомаси, не зважаючи на пору року, умови навколишнього середовища та інші фактори.

Вибір оливної основи мастильних рідин для формування скловиробів ª

The characteristics of the commercial mineral oils produced in Ukraine, as well as straight-run oil distillates and extract of oil production is described. The mentioned products may be used as oil base of lubricants to form glassworks. The oils MS-20 and I-40 are found to be the best. Охарактеризовано товарні мінеральні оливи, вироблені в Україні, а також прямо- гонні оливні дистиляти і екстракти оливного виробництва, які можуть бути використані як оливна основа мастильних рідин для формування скловиробів. Встановлено, що найкращі властивості мають нафтові оливи МС-20 та І-40. 

Використання залишку переробки газового конденсату для одержання окиснених бітумів

Вивчено процес окиснення залишку від переробки парафінистого газового конденсату з метою одержання дорожніх бітумів. Наведено результати досліджень сумісного окиснення цього залишку з екстрактом селективного очищення олив і гудронами малопарафінистих нафт. Встановлено, що бітуми, одержані з використанням як сировини залишку від переробки парафінистого газового конденсату не відповідають вимогам, що ставляться до дорожніх нафтових бітумів. Рекомендовано використовувати ці залишки для одержання будівельних або покрівельних бітумів.