electromagnetic radiation

Характеристика впливу автомобілізації на міське населення

Відомо, що найважливішим для підтримання доброго здоров’я містян є збереження їхнього життя від можливих смертельних ДТП, забезпечення чистоти повітряного простору, ізолювання від надмірних шумових забруднень, електромагнітних полів. Перелічені негативні впливи генерують інтенсивні транспортні потоки, які є основною компонентою транспортних систем.

Mathematical model for temperature estimation forecasting of electrically conductive plate elements under action of pulsed electromagnetic radiation of radio-frequency range

A mathematical model for determining the temperature of an electrically conductive plate element under the action of pulsed electromagnetic radiation of the radio-frequency range is proposed.  This model allows us to take into account the influence of the process of thermoelastic energy dissipation on the forecasting of the value of temperature in addition to the joule heat.  This process is determined by thermal expansion and the action of poendromotive forces arising in the element.  This approach allows us to predict a decrease in the error of temperature determination.  On this basis, t

THE IMPACT OF MICROWAVE RADIATION IN THE PROCESSES OF CARBON DIOXIDE ABSORPTION BY CHLOROPHYLL-PRODUCING MICROALGAE

The influence of microwave radiation on the rate of СО2 uptake by chlorophyll-producing microalgae of the Chlorella Vulgaris has been established. Experimental dependencies of greenhouse gases absorption by microalgae depending on the impact of microwave electromagnetic (MEM) field have been obtained. The mathematical model of the dynamics of biomass growth of Chlorella Vulgaris microalgae depending on the time of electromagnetic radiation has been constructed.

ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ НА ПРИРІСТ ХЛОРОФІЛСИНТЕЗУЮЧИХ МІКРОВОДОРОСТЕЙ

        Загальновідомо, що людству необхідно вирішувати велику кількість екологічних проблем. З кожним роком рівень електромагнітного поля Землі тільки зростає, що пов'язано з людською діяльністю. Перспективним було вирішення проблеми поглинання вуглекислого газу хлорофілсинтезуючими мікроводоростями за умов впливу мікрохвильового електромагнітного випромінювання.

ДОСЛІДЖЕННЯ АКТИВУВАННЯ ПРИРОДНОГО КЛИНОПТИЛОЛІТУ НАДВИСОКОЧАСТОТНИМИ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИМИ ВИПРОМІНЮВАННЯМИ

РЕФЕРАТ

Природний клиноптилоліт застосовують у найрізноманітніших технологічних процессах, зокрема як сорбенти. Для досягнення високих технологічних і техніко-економічних показників процесів, у яких застосовують цеоліт, необхідно забезпечити їх якомога вищу сорбційну здатність. Цього досягають активуванням природних цеолітів фізичними, фізико-хімічними та хімічними методами. Одним з перспективних методів активації природних цеолітів є їх оброблення у полі надвисокочастотних електромагнітних випромінювань.

Mutation of the drosophila melanogaster l. Under the influence of the electromagnetic radiation

Brief results of the previous studies of the effect of electromagnetic radiation on the fruit flies are quoted. The influence of electromagnetic radiation of industrial frequency on the living organisms has been investigated. Correlative dependence between phenotype Drosophila melanogaster L., duration and intensity of harmful factors has been established. Phenotypic manifestations have been fixed and Drosophila melanogaster L. mutation under the constant influence of the magnetic field induction from 2,25 to 20 μТ in three generations of test objects have been characterized.