енергія

Методи машинного навчання для підвищення енергоефективності будівель

Прогнозування споживання енергії в будівлі відіграє важливу роль, оскільки воно може допомогти оцінити її енергоефективність, виявити й діагностувати несправності системи енергопостачання, а також зменшити витрати коштів і покращити вплив на клімат. Проаналізовано актуальні дослідження у галузі забезпечення енергоефективності будівель, зокрема, їх енергетичної оцінки з урахуванням типів розглядуваних моделей.

Основні складові механізму державного регулювання сталого розвитку паливно-енергетичного комплексу України

Визначено основні складові механізму державного регулювання сталого розвитку паливно-енергетичного комплексу. Доведено, що в сучасних умовах, із урахуванням світового та національного розвитку, ринкові регулятори функціонування паливно-енергетичного комплексу обов’язково вміщують у собі елементи державного адміністрування. Виявлено основні структурні елементи механізму державного регулювання паливно-енергетичного комплексу. Визначено роль інвестиційної та інноваційної політики держави у забезпеченні умов сталого розвитку галузей паливно-енергетичного комплексу.

CLEAN UTILIZATION OF MUNICIPAL SOLID WASTES AND ALTERNATIVE FUELS DERIVED FROM IT

For the municipal solid waste (MSW) to be used in a proper way, it is necessary to implement clean technologies capable of thermal treatment of MSW and RDF in order to produce heat and electricity while meeting current ecological requirements. Nowadays, a number of technologies for MSW/RDF thermal treating are being used worldwide. Among them, the most proven technologies, applicable for industrial introduction, have been considered while analyzing their advantages/ disadvantages accounting for local conditions of Ukraine.

Інвестиційний проект реконструкції каналізаційних очисних споруд та будівництва станції виробництва біогазу у м. Львові

This article describes the results of the technical and economic calculations and analysis of the economic efficiency of the project of reconstruction of waste water treatment plant. Lviv and construction of biogas plants for the production of electricity and thermal energy from sludge and excess activated sludge resulting from waste water treatment. The main elements of the technological scheme of biogas is methane tanks, and electrical and thermal energy – cogeneration units.

Концептуальна модель інформаційної системи прийняття рішень з контролю електропостачання

In the article describes methods of collecting, analyzing and processing of information in the case of energy supply. The systems analysis of the subject area and the conceptual model of the database and structure information support.

Accounting and analytical aspects of the fuel component of value creation in the ukrainian energy system

The influence of the fuel component of the process of value creation in the energy system
of Ukraine through identifying relevant factors were considered. It should be taken into
account in the system of accounting and analytical maintenance of power plants.
Studying accounting and analytical aspects of the fuel component of the cost of
electricity of the Ukrainian grid the relationship between fuel component and the capital
intensity of individual power plants were analyzed. Highlight kinds of settings that best

Розклад гравітаційного поля тривісної еліпсоїдальної планети з використанням одного класу неортогональних гармонійних функцій

Розглянуто уявлення потенціалу тривісного еліпсоїда за допомогою рядів, що сходяться, Коефіцієнти яких визначаються через інтегральні характеристики функції розподілу щільності планети. Цей підхід дає можливість в комплексі вивчати розподіл мас планети, її фігуру і зовнішнє гравітаційне поле.