епоксидна смола

Структурування епокси-олігоестерних сумішей в присутності модифікованого адипіновою кислотою дигліциділового етеру діоксидифенілпропану

Вивчено структурування епоси-олігоестерних сумішей, що складаються із діанової епоксидної смоли ED-20 і олігоестеракрилату TGM-3 в присутності модифікованого адипіновою кислотою дигліциділового етеру діоксидифенілпропану (ДЕДФП). Структурування проводили як за кімнатної температури, так і за нагрівання при 383, 403 або 423 К з використанням як затвердни поліетиленполіаміну. Наведена методика синтезу ДЕДФП. Контроль за структурними змінами в процесі формування полімерних плівок проводили за визначенням їх твердості та вмісту гель-фракцій.

Preparation and properties of (epoxy resin)/(nylon 6,6 oligomer) blends

A series of polymer alloys based on different compositions of Nylon 6,6 oligomers (NYL66Oґs) and epoxy resin have been prepared. The oligomer was extracted from the waste residues of the industrial production of nylon 6,6 and was dissolved in the epoxy resin. The mixture was crosslinked at 333 K using dodecenylsuccinic anhydre (DDSA) as a curing agent. The tensile strength and flexural modulus were found to increase with the addition of NYLO66O up to a maximum value of 2 wt % oligomer content.

Studies on cardanol-based epoxidized novolac resin and its blends

Cardanol-based novolac-type phenolic resin was synthesized with a mole ratio 1.0:0.5 of cardanol-to-formaldehyde using a dicarboxylic acid catalyst such as succinic acid. The cardanol-based novolac-type phenolic resin may further be modified by epoxidation with epichlorohydrin excess at 393 K in a basic medium to duplicate the performance of such phenolic-type novolacs. Carboxyl-terminated butadiene acrylonitrile copolymer (CTBN) has been studied by various researches with diglycidyl ether of bisphenol-A (DEGBA) epoxy resin and epoxidized phenolic novolac resins.

Chemical Modification of Dianic Epoxy Resin by Fluorine-Containing Alcohols

New epoxy resins with fluorine atoms have been synthesized via chemical modification of dianic epoxy resin with fluorine-containing alhocols-telomers C7, C9 and C13, using benzyltriethylammonium chloride and KOH as a catalyst system. Their characteristics have been examined. The structure of synthesized products has been confirmed by IR-spectroscopy. It has been shown that new epoxy resins may be used as active plasticizers for industrial epoxy resin.

Монометакрилатна похідна епоксидної смоли ЕД-24 та її застосування

Хімічного модифікацією епоксидної діанової смоли ЕД-24 метакриловою кислотою синтезована похідна смоли, що містить одночасно метакриловий фрагмент та вільну епоксидну групу. Структура синтезованого продукту підтверджена ІЧ-спектроскопічними дослідженнями. Дериватографічними дослідженнями встановлена термічна стабільність синтезованої сполуки. Запропановано використовувати метакрилатну похідну епоксидної смоли ЕД-24 як компонент епокси-олігоестерних та бітум-полімерних сумішей..

Структурування епокси-олігоестерних сумішей в присутності карбоксилвмісної епоксидної похідної смоли ЕД-24

Вивчено структурування за кімнатної температури і при нагріванні до 383, 403 або 423 К впродовж 15, 30, 45, 60 і 75 хв. епокси-олігоестерних сумішей, що складаються з промислової епоксидної смоли ЕД-20, олігоестеракрилату ТГМ-3 і карбоксилвмісної похідної епоксидної смоли ЕД-24 (КПЕС) в присутності поліетиленполіаміну. Встановлено вплив складу суміші, температури і тривалості структурування на вміст гель-фракції в зразках та твердість полімерних плівок. З використанням ІЧ спектроскопії встановлено хімізм утворення просторовозшитих структур.

Полімерні композити на основі епоксиднoї смоли з мінеральними наповнювачами модифікованими тетраетоксисиланом

Наведені результати дослідження межі міцності, температури розм‘якшення і водопоглинання полімерних композитів на основі епоксидної смоли (ЕД-20), що містить немодифіковані і модифіковані тетраетоксисиланом (ТЕОС) мінерали діатоміт і андезит. Порівнянням експериментальних результатів встановлено, що композити з модифікованим наповнювачем характеризуються кращими технічними параметрами у порівнянні з аналогами з немодифікованим наповнювачем.

Chemical Modification of ED-24 Epoxy Resin by Adipic Acid

The possibility of epoxy resin carboxy-containing derivative (CDER) obtaining has been studied on the basis of dianic epoxy resin ED-24 and adipic acid (AA). The synthesized CDER contains epoxy and carboxy groups at the same time. Used catalysts were benzyltriethylammonium chloride (BTEACh); 1,4-diazobicyclo[2,2,2]octane; N,N-dimethylaminopyridine; 18-Crown-6, potassium hydroxide, triethylamine and 18-Crown-6+ZnCl2 catalytic system. The effect of the catalyst nature and amount, reagents ratio, process temperature and time on the reaction proceeding between ED-24 and AA has been determined.

Хімічна модифікація полігліциділфеноло-формальдегідного олігомеру метакриловою кислотою

Хімічною модифікацією полігліциділфеноло-формальдегідних олігомерів (ПГФФО) метакриловою кислотою (МАК), з використанням як каталізатора бензилтриетиламоній хлористого, синтезований новий олігомер, який у бічних відгалуженнях містить ненасичені подвійні зв’язки. Вивчено вплив температури і часу на швидкість протікання реакції між ПГФФО і МАК. Розраховані ефективні константи швидкості такої реакції та розрахована енергія активації.

Синтез і властивості карбоксилвмісного пер оксидного олігомеру

За реакцією пероксидної похідної епоксидної смоли ЕД-24, що містить вільну пероксидну і епоксидну групу, з адипіновою кислотою в присутності бензилтриетиламонію хлористого вивчена можливість синтезу карбоксилвмісного пероксидного олігомеру (КПО). Встановлено вплив кількості каталізатора, температури реакції та тривалості процесу на швидкість вищевказаної реакції. Розраховано ефективні константи швидкості реакції та енергію активації. Запропонована методика синтезу КПО. Структура КПО підтверджена хімічним та ІЧ-спектроскопічним методами дослідження.