фільтраційне висушування

Кінетичні закономірності фільтраійного сушіння ячмінної пивної дробини

У статті описано дослідження кінетики фільтраційного сушіння ячмінної пивної дробини. Наведено залежності фільтраційного сушіння ячмінної пивної дробини за різних параметрів стаціонарного шару та теплового агенту: різної висоти вологого матеріалу H (40 мм, 80 мм, 120 мм, 160 мм), різних температур теплового агенту T (50 °C, 70 °C, 80 °C, 90 °C), швидкості теплового агенту через нерухомий шар матеріалу v0 (1,26 м/с, 1,55 м/с, 1,81 м/с, 2,31 м/с, 2,82 м/с).

Нydrodynamics of filtration of heating agent through stationery layer of beet pulp

The experimental results of the hydrodynamics of filtration of the thermal agent in a stationary layer of granular chalk are given. As a result of the conducted experiments, new calculation dependencies were obtained for determining the hydraulic resistance of a layer of granular chalk depending on the filtering speed of the heat agent and the height of the material layer. Calculation dependencies for determining the coefficient of hydraulic friction were also proposed and its dependence on the Reynolds number was established.

СУШІННЯ МІКРОСФЕРИ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА СУХИХ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИХ БУДІВЕЛЬНИХ СУМІШЕЙ

Перспективним напрямом виробництва сухих теплоізоляційних будівельних сумішей є використання мікросфери теплових електростанцій, що сприятиме формуванню теплоізоляційних, міцнісних, хімічно- та термічностійкісних властивостей продукції.

Теплообмін під час фільтраційного висушування подрібненої біомаси соняшника

Запропонованo фільтраційне висушування подрібнених стебел соняшника, як стадії технологічної лінії для виробництва твердого біопалива. Проаналізовано теоретичні аспекти процесів теплообміну під час фільтраційного висушування. Встановлено вплив збільшення швидкості теплового агенту від 0,68 до 2,05 м/с на інтенсивність теплообміну. Значення коефіцієнтів тепловіддачі розраховані на основі даних експерименту у тонкому шарі та залежності .

Heat Transfer Process During Filtration Drying of Grinded Sunflower Biomass

Filtration drying of grinded sunflower stems as the unit operation of the technological line for solid biofuel production has been proposed. Theoretical aspects of heat transfer processes during filtration drying have been analyzed. The effect of the drying agent velocity increase from 0.68 to 2.05 m/s on the heat transfer intensity has been established. The values of heat transfer coefficients have been calculated on the basis of the thin-layer experimental data and equation .

ВИРОБНИЦТВО ЛЕГКИХ НАПОВНЮВАЧІВ НА ОСНОВІ ТЕХНОГЕННОЇ СИРОВИНИ

В Україні разом із зростаючою потребою тоннажності виробництва легких наповнювачів, зростає потреба у сировинних ресурсах, адже більшу частину асортименту легких наповнювачів виготовляють з природної сировини.

Гідродинаміка фільтраційного висушування бавовни

Приведені результати щодо використання волокна бавовни, як найбільш чистої і натуральної целюлози, сировини для виробництва різноманітних хімічних продуктів. Обґрунтовано необхідність підготовки волокна бавовни для її використання у хімічній промисловості та доцільність її висушування фільтраційним методом. Експериментально досліджено геометричні параметри окремих ворсинок бавовни, фізико-механічні характеристики шару.

ЕФЕКТИВНІ МЕТОДИ ВИРОБНИЦТВА БІО-ВУГІЛЬНИХ БРИКЕТІВ

Виробництво біо-вугільних брикетів дає змогу утилізувати низькосортне вугілля та значну кількість сільськогосподарських залишків, підвищити теплотворну здатність брикетів та покращити їх хімічні та фізичні характеристики. Дослідження спрямовані на розроблення технологічної схеми, яка дає змогу зменшити енергетичні затрати виробничих ліній композиційного палива та виробляти біо-вугЗільні брикети належної міцності. Досліджено вплив висоти стаціонарного шару на кінетику фільтраційного сушіння вугілля та біомаси соняшника.

Modeling of internal diffusion mass transfer during filtration drying of capillary-porous material

The article presents the results of theoretical and experimental studies on the determination of the coefficients of internal diffusion of moisture from capillary-porous materials of plant origin during filtration drying, in particular, beet pulp, a by-product of sugar production.  A model based on the solution of the internal diffusion differential equation with the corresponding initial and boundary conditions were used to find the internal diffusion coefficient.