фінансове забезпечення

Військові виплати: поняття та адміністративна проблематика воєнного часу

Ця стаття досліджує систему військових виплат в Україні, зосереджуючись на їхній структурі, обсязі та впливі на військовослужбовців та їх сім'ї. Зокрема, розглядаються різноманітні види військових виплат, такі як зарплати, доплати за особливі умови служби,
компенсації за втрату працездатності та пенсії. Аналізуються також зміни в законодавстві щодо військових виплат та їхній відповідність міжнародним стандартам. Робиться акцент на важливості адекватного фінансового забезпечення військових для підтримання їхньої бойової готовності та морального духу.

Внутрішньо переміщені особи як особливий об'єкт соціального захисту України

Стаття присвячена дослідженню окремих питань, що стосуються соціального захисту внутрішньо переміщених осіб в Україні через призму безпекових та економічних аспектів, які є головними для цієї категорії осіб. Підкреслено, що питання міграційних процесів упродовж усіх років незалежності України були доволі гострими для нашої держави.

Державне регулювання процесу ініціювання інноваційних проектів за умов обмеженого фінансування

Дослідження спрямоване на аналіз та оцінку ефективності державного регулювання процесу ініціювання інноваційних проєктів в умовах обмеженого фінансування. Головна увага зосереджена на механізмах, які використовує держава для стимулювання інноваційної діяльності підприємств та розвитку новаторських ідей. Стаття охоплює аналіз правового та фінансового середовища, що оточує інноваційні проєкти, а також оцінює роль державних програм та інструментів у сприянні їхньому запуску та розвитку.

Принципи фінансового забезпечення розвитку територіальних громад в Україні

Досліджено принципи фінансового забезпечення розвитку територіальних громад в Україні. Проаналізовано основні дефініції територіальної громади та запропоновано власне визначення фінансового забезпечення розвитку територіальних громад як надання фінансової дієздатності шляхом залучення інструментів, важелів та засобів впливу на фінансовий стан територіальної громади для ефективного функціонування всіх сфер її життєдіяльності. З’ясовано правове регулювання фінансового забезпечення розвитку територіальних громад в Україні в умовах бюджетної децентралізації.