Принципи фінансового забезпечення розвитку територіальних громад в Україні

1
Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Досліджено принципи фінансового забезпечення розвитку територіальних громад в Україні. Проаналізовано основні дефініції територіальної громади та запропоновано власне визначення фінансового забезпечення розвитку територіальних громад як надання фінансової дієздатності шляхом залучення інструментів, важелів та засобів впливу на фінансовий стан територіальної громади для ефективного функціонування всіх сфер її життєдіяльності. З’ясовано правове регулювання фінансового забезпечення розвитку територіальних громад в Україні в умовах бюджетної децентралізації. Проаналізовано основні принципи фінансового забезпечення розвитку територіальних громад, серед яких: єдності системи фінансового забезпечення розвитку територіальних громад; гласності та відкритості в процесі формування і функціонування системи фінансового забезпечення розвитку територіальних громад; достовірності даних про наявні фінансові ресурси територіальної громади; ефективного, економного та цільового використання фінансових ресурсів; конструктивної взаємодії власників фінансових ресурсів, що впливають на розвиток територіальної громади. Запропоновано додаткові принципи фінансового забезпечення розвитку територіальних громад в Україні, серед яких: об’єктивності, цілепокладання, результативності, ефективності, пріоритетності, компетентності, комплексності, спадкоємності, прозорості та ситуаційності.

 1. Bobrovska, O. Yu., Munko, A. Yu. (2015). Finansovo-ekonomichne zabezpechennia terytorii v umovakh detsentralizatsii. Aspekty publichnoho upravlinnia, № 4, pp. 84-92 [in Ukrainian].
 2. Molodozhen, Yu. B. (2006). Poniattia i sutnist terytorialnoi hromady v systemi mistsevoho samovriaduvannia Ukrainy. Universytetski naukovi zapysky: Chasopys Khmelnytskoho universytetu, № 2, pp. 347-352 [in Ukrainian].
 3. Olshanskyi, O. (2019). Finansove zabezpechennia rozvytku terytorialnykh hromad. URL : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/putp/2012-2/doc/3/04.pdf [in Ukrainian].
 4. Ostrom, E. (2010). Upravliaia obshchym: evoliutsyia institutov kollektyvnoi deiatelnosti. Moskva: YRYSEN ; Mysl, 2010. 447 p. [in Russian].
 5. Sukharska, L. (2016). Pravove rehuliuvannia finansovoho zabezpechennia rozvytku terytorialnykh hromad v Ukraini v umovakh biudzhetnoi detsentralizatsii. Derzhavne upravlinnia ta mistseve samovriaduvannia, Issue 3, pp. 144-151 [in Ukrainian].
 6. Pro mistseve samovriaduvannia v Ukraini. № 280/97-VR. (1997) [in Ukrainian].
 7. Rada Yevropy. Viddil vydan i dokumentiv. Yevropeiska khartiia mistsevoho samovriaduvannia. (1990). Strasburh [in Ukrainian].
 8. Olshanskyi, O. (2019). Finansove zabezpechennia rozvytku terytorialnykh hromad
 9. Bobrovska, O. Yu. (2015). Finansovo-ekonomichne zabezpechennia terytorii v umovakh detsentralizatsii… pp. 85.
 10. Terytorialna hromada yak bazova lanka administratyvno-terytorialnoho ustroiu Ukrainy: problemy ta perspektyvy reformuvannia. (2016). Kyiv: NISD. pp. 61 [in Ukrainian].
 11. Molodozhen, Yu. B. (2006). Poniattia i sutnist terytorialnoi hromady v systemi mistsevoho samovriaduvannia Ukrainy…pp. 348.
 12. Ostrom, E. (2010). Upravliaia obshchym: evoliutsyia ynstytutov kollektyvnoi deiatelnosty… pp. 447.
 13. Konstytutsiia Ukrainy. URL : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/ 254K/96-Bp [in Ukrainian].
 14. Biudzhetnyi kodeks Ukrainy. (2019). URL : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2456-17 [in Ukrainian].
 15. Podatkovyi kodeks Ukrainy. (2019). URL : http://zakon.rada.gov.ua/go/2755-17 [in Ukrainian].
 16. Pro mistseve samovriaduvannia v Ukraini…
 17. Sukharska, L. (2016). Pravove rehuliuvannia finansovoho zabezpechennia rozvytku terytorialnykh hromad… pp. 145.
 18. Pro Stratehiiu staloho rozvytku “Ukraina-2020”. № 5/2015. (2015) [in Ukrainian].