forensic examination

Про можливість проведення деяких видів експертиз у справах про дтп до відкриття кримінального провадження

  У статті досліджено можливість проведення деяких видів експертиз у справах про ДТП до відкриття кримінального провадження, розглянуті дискусійні питання з цього приводу, що стосуються порушення особистих інтересів учасників на стадії відкриття кримінального провадження та невиправданого затягування прийняття рішення про відкриття кримінального провадження або про відмову в ньому.

Сутність та цілі використання судових експертиз під час досудового розслідування кримінальних проваджень

Стаття присвячена проблемі криміналістичного та процесуального аналізу
сутності й цілей використання судових експертиз під час досудового розслідування
кримінальних проваджень. У кримінальній процесуальній діяльності спеціальні знання
використовуються у двох формах: у формі залучення спеціалістів під час проведення
окремих слідчих (розшукових) дій; у формі залучення експерта в кримінальне
провадження для проведення експертизи. Саме друга із зазначених вище форм
залучення спеціальних знань є особливо важливою для кримінального провадження в

Особливості проведення експертного дослідження у кримінальному провадженні

У статті на основі аналізу нормативно-правових актів розглянуто особливості
проведення експертного дослідження у кримінальному провадженні. Враховуючи
спільність процесу, під експертним дослідженням що проводиться у кримінальному
провадженні за ініціативою органу досудового розслідування, слід розуміти судову
експертизу.

Theoretical basis of complete judicial examination

The article deals with complex judicial examinations, as a method of establishing
evidence. The concept and content of complex forensic examinations which are used in legal
proceedings are found out. The analysis of separate normative acts, which will establish the
legal basis of the organization for conducting complex expert studies, is carried out. The main
forms of complex examination in criminal proceedings are considered

The problems of preparing forensic experts at higher educational establishments of Ukraine

The problems of preparing forensic experts at higher educational establishments of Ukraine are considered in the article. The analysis of legislation of Ukraine in the field of forensic science activity is made and practice of expert specialists in some foreign countries examined.