функційний унітерм

Модель інформаційної технології формування операції секвентування

Засобами розширеної алгебри алгоритмів описано модель комп’ютерного рисування знаків операції горизонтального і вертикального секвентування. Мовою об’єктного програмування С# наведено код моделі знака операції горизонтального секвентування.

By means of the extended algebra algorithms described model of a computer drawing operation marks the horizontal and vertical sequencing. Object language programming with C# code is an operator model horizontal sequencing.

Модель графічного інтерфейсу задання параметрів складеного унітерму

Алгеброю алгоритмів описано модель графічного вікна задання параметрів складених унітермів. Наведено програмну реалізацію моделі.

Algebra algorithms described model graphic window setting parameters compound uniterms. An implementation program model.

Модель підсистеми виявлення шляхів доступу до унітермів

Описано виконану декомпозицію підсистеми пошуку стежок доступу до унітермів формул алгоритмів, які подано спеціалізованим xml-подібним форматом. Підсистему утворено змінними і функційними унітермами. Побудовано засобами алгебри алгоритмів математичну модель підсистеми.

We describe the decomposition done search engine, access to trails uniterms formulas algorithms that describe the special xml-similar format. Subsystem formed variables and featured uniterms. Algebra constructed by means of mathematical algorithms model subsystem.

Модель абстрактної підсистеми комп’ютерної інформаційної системи генерування коду

Описано модель створеного розширення функційних унітермів. Наведено синте- зовану модель декомпозиції абстрактної підсистеми комп’ютерної системи генерування програмного коду. Описано побудовані моделі функційних унітермів. Наведено приклад фрагментів програмної реалізації синтезованої моделі абстрактної підсистеми.