Модель абстрактної підсистеми комп’ютерної інформаційної системи генерування коду

2010;
: cc. 127 - 136
Authors: 

О.В. Овсяк

Київський національний університет культури і мистецтв, Львівська філія
Українська академія друкарства

Описано модель створеного розширення функційних унітермів. Наведено синте- зовану модель декомпозиції абстрактної підсистеми комп’ютерної системи генерування програмного коду. Описано побудовані моделі функційних унітермів. Наведено приклад фрагментів програмної реалізації синтезованої моделі абстрактної підсистеми.

The created expansion of functional description uniterms. A synthesized decompositiv model of abstract subsystem for computer code generatiny system is prented. We describe a functional model based uniterm. An example program fragment of the synthesized model subsystem is gitem.

  1. Owsiak W., Owsiak A., Owsiak J. Teoria algorytmów abstrakcyjnych i modelowanie matematyczne systemów informacyjnych. – Opole: Politechnika opolska, 2005. – 275 s.
  2. Ovsyak V.K. Computation Models and Algebra of Algorithms. http://www.nbuv.gov.ua/Portal/natural/ VNULP/ISM/ 2008_621/01.pdf
  3. Owsiak W., Owsiak A. Rozszerzenie algebry algorytmów // Pomiary, automatyka, kontrola. – № 2, 2010. – S. 184–188.
  4. Petzold C. Programowanie Windows w języku C#. –Warszawa:«RM», 2002. – 1161 s.
  5. Мэтью Мак-Дональд. Windows presentation foundation в .NET 3.5 с примерами на C# 2008. – Москва, Санкт-Петербург, Киев: Apress, 2008. – 922 с.
  6. Овсяк О. Моделі рекурсії та рекуренції / О.Овсяк // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка»: “ Комп’ютерні науки та інформаційні технології». – № 663, 2010. – С. 116 – 122.
  7. Овсяк О.В. Граматика опису функційних унітермів / О.В. Овсяк // Поліграфія і видавнича справа: Збірник наукових праць Української академії друкарства. – № 2(50), 2009. – С. 18 – 22.
  8. Овсяк О. Класи інформаційної систеи генерування коду / О. Овсяк // Вісник Тернопільського державного технічного університету: «Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя». – № 1, 2010. – С. 171 – 176.