Галичина

УКРІПЛЕННЯ ГРУПИ ЛИСА ГОРА МИКОЛАЇВ- РОЗВАДІВСЬКОГО ПЕРЕДМОСТОВОГО УКРІПЛЕННЯ

В статті розглядається одна з груп укріплень ІІІ-го етапу
будівництва Миколаїв-Розвадівського передмостового укріплення (тет де пон), яка
мала назву Gruppe Lysa gora (Група Лиса гора). Фортифікації групи «Лиса гора» зараз
перебувають під загрозою знищення через активний розвиток господарської
діяльності з розробки родовищ піску у відкритих кар’єрах. Метою статті є введення
в науковий обіг інформації про одне з ключових укріплень Миколаїв-Розвадівського тет
де пону, пропозиції подальшого використання цього об’єкта культурної спадщини

FORTIFICATIONS OF WESTERN UKRAINIAN CITIES ON THE BASE OF ANALISYS OF 1772 RUDOLF D’OTTO’S MAP

The article examines the urban features of the late 18th century, contained on
the map of R. D'Otto since 1772: «Lemberg. General Carta von dem Marche der bey
Hommona in Hungarn gestandenen K.K.Trouppen, bis zur Hauptstadt Lemberg in Pollen;
welcher 9. kleine Special Charten mit einigen Anmerkungen bey gefuget sind. Feld Laager
bey Lemberg. d. 20= Augusti. ao: 1772». For scholars, the d'Otto map is known only from the
publication of its latest worksheet with the image of the city of Lviv in the Atlas of Historic

Українсько-польські взаємини у політиці християнських суспільників галичини наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.

Проаналізовано складні взаємини між українцями та поляками у Галичині наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст. Показано ставлення християнських суспільників щодо польського питання упродовж 1896–1914 рр. Досліджено методи вирішення міжнаціональних суперечностей партійними діячами, їх ставлення щодо польського питання. З’ясовано, що їхня позиція була толерантною та поміркованою щодо ставлення до поляків.