гідропероксид.

Синтез та структуруючі властивості меламіно-формальдегідних олігомерів з пероксидними групами

Синтезовані на основі меламіну або сечовини й меламіну в присутності трет.-бутилпероксиметанолу або трет.-бутилгідропероксидумеламіно-формальдегідні олігомери з пероксидними групами (МФОП). Як каталізатор реакції використаний оксид цинку. Вивчений вплив природи пероксидної сполуки, співвідношення вихідних компонентів суміші та тривалості процесу на характеристику та вихід МФОП. Наведені методики одержання МФОП та підтверджена їх структура з використанням ІЧ- і ПМР-спектроскопічних досліджень.

Синтез та будова сечовино-формальдегідних олігомерів з пероксидними групами

Розглянута можливість синтезу в присутності трет.-бутилпероксиметанолу (ТБПМ) або трет.-бутилгідропероксиду (ТБГП) сечовино-формальдегідних олігомерів з пероксидними групами (СФОП). Як каталізатор реакції використаний оксид цинку. Вивчений вплив співвідношення вихідних компонентів, температури реакції та тривалості процесу на характеристику та вихід отримуваних олігомерів. Запропоновані методики одержання СФОП з використанням як компонента суміші ТБПМ і ТБГП. Будова синтезованих СФОП підтверджена ІЧ- і ПМР-спектроскопічними дослідженнями.

Розклад трет-бутилгідропероксиду у присутності вибраних ініціаторів та каталізаторів

Вивчено розклад трет-бутилового гідропероксиду в присутності ініціаторів (трет-бутилпероксид (tBuOOtBu), азодіізобутиронитрил (AIBN)) та каталізаторів (Mo2B5, MoB, Mo2B, MoSi2, VB2, VSi2). Показано, що введення радикалів може зменшити каталітичну активність. Запропоновано механізм початкової стадії розкладу трет-бутилового гідропероксиду та рівняння швидкості реакції.

Початкові стадії реакції окиснення октену-1 молекулярним киснем за наявності іммобілізованого та гомогенного [Rh(Co)2Cl]2

The influence of immobilized and homogeneous Rh-contained complex, [Rh(CO)2Cl]2, on the oxidation reaction of 1-octene by molecular oxygen on the initial stages of process was investigated. It was established that the immobilized as well as homogeneous rhodium complex activate the oxidation reaction in the presence of radical processes initiator – hydroperoxide tert-butyl. It was shown that the usage of the immobilized catalyst allows to reach higher process parameters at lower amount of the applied rhodium complex. 

The initial stages of cyclooctene oxidation by molecular oxygen in the presence of tert-butyl hydroperoxide

The initial stages of liquid-phase oxidation of cyclooctene by molecular oxygen in the presence of tert-butyl hydroperoxide were investigated. It was shown that radical formation is the result of bimolecular decomposition of hydroperoxide. The influence of azodiizobutyronitrile on this process was studied. The kinetic parameters of the process were calculated.

The studies of complex formation of metal borides in the reaction system of epoxidation of 1-octene with tert-butyl hydroperoxide by IR spectroscopy

The complex formation of molybdenum and vanadium borides in the reaction system of 1-octene epoxidation with tert-butyl hydroperoxide by infrared spectroscopic analysis was studied. It was shown that 1-octene formed complex with metal moiety in a case of molybdenum boride and with boron moiety in a case of vanadium boride.

Окиснення октену-1 молекулярним киснем у присутності іммобілізованих каталітичних композицій

Вивчено вплив іммобілізованих каталітичних композицій, одержаних іммобілізацією ціанідних комплексів перехідних металів: Ni, Pd, Pt, Со, Fe, Ru, та оксосолей ванадію на оксид алюмінію як носій, на реакцію рідиннофазного окиснення октену-1 молекулярним киснем на початкових стадіях процесу.