Окиснення октену-1 молекулярним киснем у присутності іммобілізованих каталітичних композицій

Authors: 

Oksana Makota and Lidiya Bulgakova

Вивчено вплив іммобілізованих каталітичних композицій, одержаних іммобілізацією ціанідних комплексів перехідних металів: Ni, Pd, Pt, Со, Fe, Ru, та оксосолей ванадію на оксид алюмінію як носій, на реакцію рідиннофазного окиснення октену-1 молекулярним киснем на початкових стадіях процесу. Встановлено, що найактивнішою в реакції окиснення октену-1 молекулярним киснем є каталітична композиція, до складу якої входить іммобілізований ціанідний комплекс рутенію K2[Ru(CN)6] – MnCl2•4H2O (XI) тоді як активність композиції, яка містить іммобілізований ціанідний комплекс нікелю K2[Ni(CN)4] – VO(SO4)•3H2O (I) є найнижчою.

[1] Weissermel K. and Arpe H.-J.: Industrial Organic Chemistry, Wiley-VCH, Weinheim 2003.
[2] Adam W. (Ed): Peroxide Chemistry. Mechanistic and Preparative Aspects of Oxygen Transfer. Wiley-VCH, Weinheim 2000.
[3] Marco-Contelles J., Molina M.T. and Anjum S.: Chem. Rev., 2004, 104, 2857.
[4] Yudin A.: Aziridines and Epoxides in Organic Synthesis. Wiley-VCH, Weinheim 2006.
[5] Diez D., Beneitez M., Marcos I. et al.: Tetrahedron: Asymmetry, 2002, 13, 639.
[6] Jorgensen K.: Chem. Rev., 1989, 89, 431.
[7] Sheldon R.: J. Mol. Catal., 1980, 7, 107.
[8] Xia Q.-H., Ge H.-Q., Ye C.-P. et al.: Chem. Rev., 2005, 105, 1603.
[9] Hodnett B.: Heterogeneous Catalytic Oxidation. Fundamental and Technological Aspects of the Selective and Total Oxidation of Organic Compounds. John Wiley & Sons, NY 2000.
[10] Arends I.W.C.E., Sheldon R.A.: Appl. Catal. A, 2001, 212, 175.
[11] Trach Yu., Makota O., Cherkasova T. et al.: Rus. J. Gen. Chem., 2010, 80, 1040.
[12] Trach Yu., Makota O., Bulgakova L. et al.: ibid, 1207.
[13] Bulgakova L., Makota O., Starchevskii V. et al.: Rus. J. Gen. Chem., 2011, 81, 869.
[14] Milas N. and Surgenor D.: J. Amer. Chem. Soc., 1946, 68, 205.
[15] Varshavskii Yu. and Cherkasova T.: Zh. Obshch. Khimii, 2010, 80, 332.  
[16] Tsepalov V.: Zavod. Lab., 1964, 1, 111.