гравітаційне моделювання

Густинна модель земної кори Українських Карпат по профілю PANCAKE

Метою роботи є аналіз та геолого-тектонічна інтерпретація аномального гравітаційного поля Українських Карпат та прилеглих територій, побудова густинної моделі земної кори та верхньої мантії по міжнародному сейсмічному профілю PANCAKE. Потреба побудови густинної моделі вздовж профілю PANCAKE зумовлена значним інтересом широких кіл геологів та геофізиків до результатів сейсмічних досліджень по цьому профілю, а також у зв’язку з певними розбіжностями у сейсмологічних моделях різних авторів.

Моделювання густинної будови родовищ самородної сірки за матеріалами гравітаційної дорозвідки

Досвід багаторічної (1990–2005 рр.) практики гравіметричних досліджень на сірчаних родовищах втілено у методику комп’ютерної інтерпретації гравіметричних даних, актуальним геологічним завданням якої є виявлення зон підвищеного вмісту самородної сірки в рудоносному пласті або оконтурення локальних інтенсивних змін у розрізі родовищ після видобутку сірки методом підземної виплавки.