греко-католицька церква

Формування організаційної структури Греко-Католицької Церкви у США: парохії як центри національного та культурного життя української еміграції

Досліджено початковий етап становлення Греко-Католицької Церкви у США. Проаналізовано загальні риси, особливості, труднощі та обставини процесу організації парохій. Характерно, що нові парохіяльні осередки створювалися доволі швидко. Цей процес зумовлений широкими територіальними межами розселення української еміграції. Відповідно, кожна група прагнула мати свою парохію, оскільки добиратися до найближчої в іншому містечку було доволі складно.

Благодійницька та меценатська діяльність митрополита андрея шептицького у царині культурно-мистецької спадщини

На основі аналізу наукових джерел висвітлено життєвий шлях митрополита Андрея Шептицького, здійснено спробу простежувати його благодійницьку і меценатську діяльність у царині культурно-мистецької спадщини, підкреслено значущість і вплив його сподвижницької праці на духовно-культурний розвиток українського народу.