Формування організаційної структури Греко-Католицької Церкви у США: парохії як центри національного та культурного життя української еміграції

2017;
: сс. 9 - 14
Автори:
1
Національний університет «Львівська політехніка»

Досліджено початковий етап становлення Греко-Католицької Церкви у США. Проаналізовано загальні риси, особливості, труднощі та обставини процесу організації парохій. Характерно, що нові парохіяльні осередки створювалися доволі швидко. Цей процес зумовлений широкими територіальними межами розселення української еміграції. Відповідно, кожна група прагнула мати свою парохію, оскільки добиратися до найближчої в іншому містечку було доволі складно. З огляду на історіографічні розбіжності щодо датування організації парафій та будівництва церков запропоновано додаткові критерії для комплекснішого дослідження зазначеної проблематики. Особливу увагу звернено на статистику, географію, хронологію та динаміку процесу організації головних парафій,
загальну кількість церков, священиків та парохіян упродовж різних етапів. Здійснено порівняльну характеристику на основі наявної історіографії та архівних джерел, які дають змогу реконструювати особливості діяльності парохіяльних осередків та головні організаційні проблеми.

1. Brief History of St. Mary’s Byzantine Catholic Church, Kingston, PA. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.oocities.org/~pgresh/served.html//05.02.14. 2. Kaszczak I. The Ukrainian Catholic Church in America: the first forty years (1884–1924 ) / Іvan Kaszczak // The Ukrainian Quarterly. – 2008. – No. 3–4. – Р. 200–210. 3. Krawczeniuk O. Origin of the Ukrainian Church in America / O. Krawczeniuk [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://theology.in.ua/en/index/monitoring/society_digest/61631//17.10.14. 4. Kuropas M. The rest of the story // The Ukrainian Weekly. – 2006. – October, 1. – Р. 7. 5. Paska W. Sources of Particular Law for the Ucrainian Catholic Church in the United States: A Dissertation Submitted to the Faculty of the Scool of Religious Studies of the Catholic University of America / Walter Paska. – Washington, 1975. – 183 p. 6. Pospishil V. J. Ex occidente lex. From the West – the law. The Eastern Catholic Churches under the tutelage of the Holy See of Rome / V. J. Pospishil. – N. Y. : St. Mary’s religious action fund, 1979. – 164 p. 7. Procko B. The Byzantine Catholic Province of Philadelphia: A History of the Ukrainian Catholic Church in the U.S.A. Dissertation presented to the Faculty of Arts of the University of Ottawa throughthe Department of History as partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophу / B. Procko. – Villanova, 1963. 8. Procko B. The establishment of the Ruthenian Church in the United States, 1884–1907 / Bohdan Procko // Pennsylvania history. – 1975. – 42. – P. 154. 9. Saint Stephen Byzantine Catholic Church Leisenring, PA. History [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.archpitt.org/component/zoo/item/leisenringpa//25.05.13. 10. Saints Peter and Paul Byzantine Catholic Church [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://home.catholicweb.com/ByzantinePunxy/index.cfm/about//02.06.14. 11. Saints Peter and Paul Byzantine Catholic Church Duquesne, PA History [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.archpitt.org/component/zoo/item/duquesnepa 12. Slivka J. Historical Mirror Sources of the Rusin and Hungarian Greek Catholics in USA, 1884–1963 / J. Slivka. – Brooklyn, N. Y., 1978. – 342 p. 13. Warzeski W. Byzantine Rite Rusins in Carpatho-Ruthenia and America / Walter Warzeski. – Pittsburgh: Byzantine Seminary Press, 1971. – 332 р. 14. Worth Рarish history (1884–2010) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.transfigurationchurchshamokin.com/history.htm125//19.05.14. 15. Баб’як А. Подвиг Митрополита Андрея Шептицького як Апостольського візитатора для українців (1920–1923) і його взаємини з урядом Польщі / Августин Баб’як. – Тренто-Больцано, 2013. – c. 2. 16. Бачинський Ю. Українська імміграція в З’єдинених державах Америки / Юліан Бачинський. – Т. 1. – Львів, 1914. – 492 с. 17. Блажейовський Д. Берестейська ре-унія та українська історична доля і недоля. Т. ІІ: Київська Вселенська Церква в діаспорі (1751–1988) / Пер. з англ. – Львів: Свічадо, 2000. – 1148 с. 18. Ваврик В. Єпископ Сотер Ортинський Чина Святого Василія Великого. У сорокаліття його смерти / Василь Ваврик. – Філадельфія : Видавництво ОО. Василіян у ЗДА, 1956. – 75 с. 19. Відозва до всiх відділів P. Н. Союза // Свобода (США). – 1907. – 26 вересня. – С. 1. 20. Кравченюк О. Стежками Отця Івана Волянського в Америці / Осип Кравченюк. – Йорктон, 1981. – 85 с. 21. Мудрий С. Перехід на інший обряд (з візантійсько-українського на латинський) / Софрон Мудрий / пер. з латинської мови о. Івана Козовика. – Жовква : Місіонер, 2013. – 228 с. 22. На обезпеченіе издержекъ привитанія его Преосв. С. Сот. Ортиньского новейшежертвовали // Свобода (США). – 1907. – 15 серпня. – С. 1. 23. Не будуйте каплиць! // Свобода (США). – 1896. – 9 липня. – С. 1. 24. Офіційний сайт Русинської Греко- Католицької архиєпархії Пітсбургу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.archpitt.org//24.01.4. 25. Прощанє Ексцеленції Андрея Шептицького // Свобода (США). – 1910. – 8 грудня. – С. 1. 26. Спомини з давних літ // Свобода (США). – 1912. – 5 вересня. – С. 4. 27. Центральний державний історичний архів України у м. Львові ((ЦДІАЛ України), ф. 358 (Шептицький Андрей (Роман-Марія- Олександр) (1865–1944), митрополит Галицький греко- католицької Церкви, граф), оп. 2, спр. 151 (Листи священика Єрмі Кароля з Канади і США до Шептицького А.), 105 арк. 28. ЦДІАЛ України, ф. 358 (Шептицький Андрей (Роман- Марія-Олександр) (1865–1944), митрополит Галицький греко-католицької Церкви, граф), оп. 2, спр. 178 (Листи священиків Кузіва Іллі і Михайла до Шептицького А.), 61 арк. 29. ЦДІАЛ України, ф. 358 (Шептицький Андрей (Роман-Марія-Олександр) (1865–1944), митрополит Галицький греко-католицької Церкви, граф), оп. 2, спр. 85 (Листи кореспондентів з прізвищами на літери «Б-Я» зі США до Шептицького А.), 97 арк. 30. ЦДІАЛ України, ф. 358 (Шептицький Андрей (Роман-Марія-Олександр) (1865– 1944), митрополит Галицький греко-католицької Церкви, граф), оп. 2, спр. 86 (Листи священика Курилло Костянтина з США доШептицького А.), 125 арк. 31. ЦДІАЛ України, ф. 358 (Шептицький Андрей (Роман-Марія-Олександр) (1865-1944), митрополит Галицький греко-католицької Церкви, граф), оп. 2, спр. 230 (Листи священиків Оруна Захара і Підго- рецького Миколи з Нью-Йорка до Шептицького А.), 37 арк. 32. ЦДІАЛ України, ф. 789 (Пристай Олекса (1863–1944), греко-католицький священик, місіонер у США, церковний і громадський діяч), оп. 1, спр. 7 (Спогади про місіонерську діяльність в Америці, листування з Бачинським М., Охримовичем В., Шептицьким А. та ін.), 151 арк.