human rights and freedoms

Релігійний чинник у формуванні правової ідеології

У статті з’ясовано вплив релігійного чинника на формування правової ідеології українського суспільства у сучасних реаліях, що нерідко має неоднозначний та суперечливий характер при формуванні новітнього механізму реалізації прав і свобод людини та громадянина.

Концепт прав людини: філософсько-правовий дискурс антитетичних позицій

Теоретичне розуміння та філософське осмислення всіх правових феноменів
розпочалося з традиційного поділу права на позитивне і природне, відтак вони у
загальній свідомості вважаються певними антиподами, які разом з тим є практично
найбільш значущими типами праворозуміння. Нам вдалося простежити те, що саме
інтенсивний розвиток гуманістичних ідей у контексті нових політичних та економічних
тенденцій обумовив виникнення доктрини “природних прав людини”. Дедалі більше
серед широкого загалу набирала популярності твердження про те, що кожен індивід уже

Legal principles of respect for, and observance and protection of rights and freedoms of individuals the activities of the national guard of Ukraine

The article investigates the legal principle of respect for, and observance and protection of the rights and freedoms of man and citizen in the National Guard of Ukraine activities, which is a military formation with law enforcement functions and is designed, among other things, to perform tasks in the field of protection and preservation of life, rights, freedoms and legal interests citizens, society and state from criminal and other illegal encroachments.

Theoretical aspects of restriction of human rights

In article are considered theoretical questions of restriction of human rights. It was found that when considering the problem of restrictions on human rights, it is necessary to distinguish two concepts: the first is to directly limit the rights and the limitations on the exercise of rights. The limitation is the extension of the powers of public authorities, as well as the decrease in rights and freedoms and lawful interests of individuals and legal entities.