ІЧ спектроскопія

Одержання інден-кумаронових смол з легкої фракції кам′яновугільної смоли. 4. Бітум-полімерні суміші за участю інден-кумаронової смоли з епоксидними групами

З використанням легкої фракції кам’яно-вугільної смоли, яка містить у своєму складі 5,75 % мас. кумарину та 44,5 % мас. індену, з додаванням гліцидилметакрилату та стиролу, з використанням як ініціатор монопероксидної похідної діглициділового етеру Бісфенол А (ПО) отримана інде-кумаронова смола з епоксидними групами (CIRЕ). На модельних системах, що складаються з ПО, гліцидилметакрилату, інде ну, або кумарину, або стиролу, або суміші вищеназваних компонентів вивчена можливість формування CIRЕ. CIRЕ вивчена як полімерний додаток до бітум-полімерних сумішей (БПС).

Одержання інден-кумаронових смол з легкої фракції кам‘яно-вугільної смоли 3. інден-кумаронові смоли з метакрилатними фрагментами

З використанням легкої фракції кам’яно-вугільної смоли та отриманої на її основі фракції, що википає за температур 423-463 К, з додаванням метилметакрилатy розроблено метод одержання інден-кумаронових смол з метакрилатними фрагментами (CIRM). CIRM отримано за радикальною коолігомеризацією з використанням як ініціатор 2,2’-азобіс(2-метил-пропіонітрилу). Встановлено вплив кількості ініціатора, температури та тривалості реакції на вихід, температуру розм‘якшення та молекулярну масу CIRM. Структуру синтезованих CIRM підтверджено ІЧ- та ЯМР-спектроскопічними дослідженнями.

Застосування вакуумного розділення в технології регенерації відпрацьованих мінеральних олив

Вивчено фізико-хімічні властивості та груповий склад відпрацьованих мінеральних моторних олив М-10ДМ та NORMAL 15W40, а також фракцій, одержаних в результаті їх вакуумного розділення. Наведено результати ІЧ-спектроскопічного та рентгенофлуоресцентного аналізу відпрацьованих олив та виділених фракцій. Описано зміну складу й властивостей фракцій виділених з відпрацьованих олив внаслідок їх вакуумного розділення.

Дослідження структури функційних карбоксилвмісних олігоестерів методами іч та ямр спектроскопії

Одержані нові функційні олігомери взаємодією епоксидовмісних олігомерів з карбоксиловмісними або з двоосновними карбоновими кислотами. В окремих випадках процес їх одержання супроводжувався ROP-полімеризацією дигліциділового етеру бісфенолу А, ініційованою карбоксиловмісним олігомером. Структура синтезованих олігомерів досліджена методами ІЧ, 1Н та 13C ЯМР спектроскопії.