Одержання інден-кумаронових смол з легкої фракції кам′яновугільної смоли. 4. Бітум-полімерні суміші за участю інден-кумаронової смоли з епоксидними групами

2019;
: pp. 112-120
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University
3
Lviv Polytechnic National University
4
Lviv Polytechnic National University
5
Lviv Polytechnic National University
6
Gdansk University of Technology
7
Lviv Polytechnic National University

З використанням легкої фракції кам’яно-вугільної смоли, яка містить у своєму складі 5,75 % мас. кумарину та 44,5 % мас. індену, з додаванням гліцидилметакрилату та стиролу, з використанням як ініціатор монопероксидної похідної діглициділового етеру Бісфенол А (ПО) отримана інде-кумаронова смола з епоксидними групами (CIRЕ). На модельних системах, що складаються з ПО, гліцидилметакрилату, інде ну, або кумарину, або стиролу, або суміші вищеназваних компонентів вивчена можливість формування CIRЕ. CIRЕ вивчена як полімерний додаток до бітум-полімерних сумішей (БПС). Встановлено вплив кількості CIRЕ, температури та тривалості на експлуатаційні характеристики БПС. Досліджено структурно-груповий склад БПС. З використанням ІЧ-спектроскопії встановлена структура CIRЕ, нафтового бітуму та БПС.

[1] McNally T. (Ed.): Polymer Modified Bitumen. Properties and Characterization. Woodhead Publ., 2011.
[2] Fang C., Li T., Zhang Z., Jing D.: Polym. Composite, 2008, 29, 500. https://doi.org/10.1002/pc.20390
[3] Pyshyev S., Gunka V., Grytsenko Y., Bratychak M.: Chem. Chem. Technol., 2016, 10, 631. https://doi.org/10.23939/chcht10.04si.631
[4] Bratychak M., Grynyshyn O., Astakhova O. et al.: Ecolog. Chem. Eng. S, 2010, 17, 309.
[5] Bratychak M., Chervinskyy T., Astakhova O. et al.: Chem. Chem. Technol., 2010, 4, 325.
[6] Strap G., Astakhova O., Lazorko O. et al.: Chem. Chem. Technol., 2013, 7, 279. https://doi.org/10.23939/chcht07.03.279
[7] Ivashkiv O., Astakhova O., Shyshchak O. et al.: Chem. Chem. Technol., 2015, 9, 69. https://doi.org/10.23939/chcht09.01.069
[8] Bratychak M., Iatsyshyn O., Shyshchak O. et al.: Chem. Chem. Technol., 2017, 11, 49. https://doi.org/10.23939/chcht11.01.049
[9] Bratychak M., Ripak O., Namiesnik J. et al.: Chem. Chem. Technol., 2018, 12, 93. https://doi.org/10.23939/chcht12.01.093
[10] https://www.chemicalbook.com/ChemicalProductProperty_EN_CB3415111.htm
[11] Bazyliak L., Bratychak M., Brostow W.: Mater. Res. Innovat., 1999, 3, 132. https://doi.org/10.1007/s100190050138
[12] Braun D., Cherdron H., Rehahn M. et al.: Polymer Synthesis: Theory and Practice. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg 2013. https://doi.org/10.1007/b138247
[13] BS EN 13589:2008. European Standard. Bitumen and bituminous binders. Determination of the tensile properties of modified bitumen by the force ductility method
[14] BS EN 1426:2000. European Standard. Bitumen and bituminous binders. Methods of tests for petroleum and its products. Determination of needle penetration
[15] BS EN 1427:2007. European Standard. Bitumen and bituminous binders. Determination of the softening point. Ring and Ball method
[16] BS EN 13614:2011. European Standard. Bitumen and bituminous binders. Determination of adhesivity of bituminous emulsions by water immersion test
[17] Gagin M., Bratychak M., Shyshchak O., Waclawek W.: Chemia i Inzyneria Ekologiczna, 2004, 11, 27.
[18] Bratychak M., Astakhova O., Shyshchak O. et al.: Chem. Chem. Technol., 2017, 11, 509. https://doi.org/10.23939/chcht11.04.509