Індустрія 4.0

An Approach to Improving Availability of Microservices for Cyber-Physical Systems

The design of modern Cyber-Physical Systems (CPS) connects physical and digital realms from cloud systems to edge devices. Microservice architecture has been widely used for IT solutions and emerges as a promising approach for supporting CPS that are more efficient, adaptable, and interconnected. However, there is an increasing need to improve the availability, reliability, and resilience of microservice systems according to the needs. This paper summarizes the challenges and drawbacks of microservice architecture used for CPS.

Інтелектуальна система аналізу процесів споживання заряду акумуляторними батареями

Потік робіт – це послідовність повторюваних та керованих кроків, спрямованих на вико- нання певного завдання чи роботи. Актуальність задачі оптимізації таких робіт сприяла розроб- ленню методів та засобів дослідження операцій для оптимізації таких процесів для потреб різних предметних областей. Інформаційними технологіями супроводу потоку робіт є рушії потоку робіт, які уможливлюють швидшу автоматизацію, забезпечують відповідність нормам та стандартам, формалізацію бізнес-процесів, удосконалення комунікації тощо.

Проблеми та перспективи розвитку Індустрії 4.0 в Україні за умов євроінтегрування

Розглянуто поняття сутності «Індустрія 4.0» за умов євроінтегрування фахівцями. Досліджено проблеми, перспективи, загрози, можливості процесів формування, подальшого розвитку Індустрії 4.0 в Україні за умов євроінтегрування. Наведено структуру підходів щодо світового трактування поняття «Індустрія 4.0». Проаналізовано ключові індикатори запровадження, розвитку Індустрії 4.0 в Україні. Досліджено потенційні можливості України до набуття статусу регіонального (східноєвропейського) лідера у сферах складних, наукоємних інженерних послуг за умов євроінтегрування.

Промислове відродження як об’єктивна необхідність формування та реалізації нової державної парадигми

Обґрунтовано актуальність формування та реалізації приципово нової державної парадигми промислового відродження як вирішального фактору економічного зростання, зміцнення конкурентних позицій України на внутрішньому та зовнішньому ринку. Досліджено проблемні питання розвитку промисловості. Виявлено чинники успіху країн-лідерів у світовій економіці та ключових галузях промисловості упродовж другої половини XIX ст. – початку XX ст. Визначено рушійні сили формування готовності вітчизняного виробництва до викликів Індустрії 4.0.

Multiagent Control and Predictive Diagnostics of Distributed Iron Ore Enrichment System Based on CPS

The paper presents a description of a distributed control system of processing complex, consisting of three stages with a predictive diagnosis of sensors and actuators. Innovative methods of multi-agent control re focused on as one of the CPS concepts to improve the relation between different stages of enrichment equipment and their coordination.

Intelligent Control of Repair Process of Industrial Facilities with Distributed Infrastructure on the Basis of CPS

The paper presents a brief description of engineering and scientific problems which arise at the steel plant PJSC “ArcelorMittal Kryvyi Rih” when organizing a repair workshop to fix industrial equipment.
The attention is paid to innovative methods of repair process based on intelligent agents and Industry 4.0 principles.