клієнт-серверна система

Підвищення ефективності мережного програмного забезпечення протоколу SCTP

У роботі наведено програмну систему для демонстрації роботи транспортного протоколу SCTP у порівнянні з його більш відомими аналогами – TCP та UDP. Для відтворення роботи вибраного протоколу створено API-сокет, який описує роботу SCTP, спираючись на стандарт RFC 6458.

Проведено аналіз транспортних протоколів TCP та UDP, що широко використовувалися до протоколу SCTP, їхні сильні та слабкі сторони. Розглядається, що вдалося покращити в протоколі SCTP.

Features of Development and Analysis of REST Systems

The paper analyzes and presents the architecture of REST systems construction. What is the REST API and why it should be used? It describes the basic principles for what the system could be called Restful. Examples of REST-like systems, their comparison, advantages, and disadvantages of REST, and why this particular architecture was chosen, have been given. It aims at which technologies can be used for the REST system, etc.

Програмна система для пошуку медикаментів у режимі онлайн

У роботі наведено програмну систему для пошуку медикаментів у режимі онлайн, яка включає в себе інтерфейс користувача та сервер, який поділяється на три сервіси. Також, здійснено тестування даної системи на швидкодію та продуктивність системи.