конформація.

Мономолекулярні плівки органічних діацильних дипероксидів на межі розділу фаз вода–повітря

Вивчено мономолекулярні плівки діацильних дипероксидів на межі розділу фаз вода–повітря.На їх поведінку впливає структура молекули та розчинник. Числові значення площ молекул, які екстрапольовані на нульовий тиск відрізняються, що вказує на різну конформацію молекул в моношарі. Квантово-хімічними методами проведено розрахунки конформаційних станів дипероксидів. Експериментальні дані та квантово-хімічні розрахунки узгоджуються між собою.

Деякі підходи до віскозиметричного дослідження хітозану в розчині оцтової кислоти

Проаналізовані деякі способи оцінки значення характеристичної в'язкості хітозану. Показано, що метод Іржака і Баранова для оцінки поточного значення характеристичної в'язкості дає можливість адекватно оцінювати конформаційний стан клубка макромолекул і його ступінь набухання.