контролінг

Проблеми формування системи контролінгу міжнародної інноваційної діяльності підприємств

У статті сформовано структуру системи управління міжнародною інноваційною діяльністю підприємств, у якій контролінг міжнародної інноваційної діяльності підпри- ємств реалізовується засобами господарського обліку, аналізу, контролю та аудиту. Ідентифіковано елементи системи контролінгу міжнародної інноваційної діяльності підприємств, а саме: організаційні, юридичні, функціональні, техніко-технологічні та фінансові елементи, елементи міжнародної співпраці та кадрової політики.

Adaptation aspects of economic expertise in the circuit controlling the german model enterprise

In this article the adaptive aspects of the economic expertise in the circuits controlling
model of A. Dayle. In this approach, contours availability subsystem economic expertise be
implemented in two groups of tools: tools of planning and regulation of subdivisions (a
function of business process management) and management tools and incentives for workers
(people management function). Thus, for each set of business processes, goals of controlling is
actually derived from the objectives of the enterprise and are a direct reflection of the

Контролювання витрат на інноваційні процеси промислового підприємства

Розкрито суть контролювання витрат на інноваційні процеси промислових підприємств. Вдосконалено контролювання витрат на інноваційні процеси, використовуючи бюджетування. Розроблено схему взаємозв’язку аналітичної та синтетичної інформації під час формування ціни і складанні планового кошторисного розрахунку в складі проектно-кошторисної документації. Плановий контрактний кошторис та схеми фінансування інноваційного проекту визначають, використовуючи нормативний метод розрахунку кошторисної вартості проекту.