коолігомеризація.

Одержання інден-кумаронових смол з легкої фракції кам‘яно-вугільної смоли 1. інден-кумаронові смоли з карбоксильними групами

Коолігомеризацією ненасичених сполук, що містяться в легкій фракції кам‘яновугільної смоли (ЛФКВС) та її фракції, що википає за температур 423–463 К (ІКФ) з додаванням промислових мономерів розроблений метод одержання інде-кумаронових смол (ІКС) з карбоксильними групами. Як промислові мономери вивчені стирол, малеїновий ангідрид, гліцидилметакрилат та метакрилова кислота. Як ініціатор реакції вивчено 2,2`-азо-біс-(2-метилпропіонітрил) у вигляді 0,2М толуольного розчину.

Ініційована органічними пероксидами коолігомеризація ненасичених вуглеводнів фракції С9

Робота присвячена дослідженню коолігомеризації ненасичених вуглеводнів фракції С9 рідких продуктів піролізу (РПП) дизельного палива виробництва етилену. Встановлено основні закономірності ініційованої пероксидами коолігомеризації ненасичених вуглеводнів фракції С9, з’ясовано характер впливу основних чинників (температури, тривалості реакції, природи та концентрації ініціаторів) на вихід і фізико–хімічні характеристики одержаних коолігомерів. Вибрано ефективний ініціатор коолігомеризації та оптимальні технологічні параметри процесу.

Каталітична коолігомеризація стирену та дициклопентадієну: залежність виходу та властивостей від складу реакційної суміші

Досліджено процес катіонної коолігомеризації основних смолоутворюючих компонентів фракції С9 рідких продуктів піролізу вуглеводневої сировини: стирену та дициклопентадієну. Встановлено залежності виходу коолігомеру та його властивостей: середньої молекулярної маси, температури розм’якшення, ненасиченості, колірності, густини, від співвідношення стирен/дициклопентадієн у вихідній суміші.

Ініційована органічними пероксидами коолігомеризація ненасичених вуглеводнів фракції с5 – побічного продукту виробництва етилену

Робота присвячена дослідженню ініційованої органічними пероксидами коолігомеризації суміші ненасичених сполук, що містяться у фракції С5 – побічному продукті виробництва етилену піролізом вуглеводневої сировини. Встановлено основні закономірності коолігомеризації ненасичених вуглеводнів фракції С5. З’ясовано характер впливу основних чинників (температури, тривалості реакції, природи та концентрації ініціаторів) на вихід і фізико-хімічні характеристики одержаних коолігомерів. Вибрано ефективний ініціатор коолігомеризації та оптимальні технологічні параметри процесу.