координати

Determination of coordinates of unmanned aircrafts by means of kinematic projection

A methodology for determining the mechanical trajectory and spatial coordinates of unmanned aircrafts by means of kinematic projection is described.  The suggested methodology consists in the formation of two moving independent centers of kinematic projection by launching intercepting drones into space.  Electromagnetic radio waves emitted by unmanned aircrafts pierce an unknown flying object and generate two independent projecting rays intersecting at the place of searching a flying object.  At that, the instantaneous (at a certain moment) projection of the point of spatial location of the

Застосування смартфонів для позиціювання в середині приміщення

Статтю присвячено проблемі навігації усередині приміщень в умовах недоступності сигналу супутникових засобів. У цьому випадку для визначення місця розташування об’єктів використовуються альтернативні джерела їх позиціювання. Використання для задач навігації усередині приміщень смартфонів дозволяє отримати вичерпні дані про його роботу. Для вирішення завдання навігації найбільш важливими елементами масивів даних є унікальний ідентифікатор спостережуваного пристрою і відносний рівень потужності прийнятого від нього сигналу.

ВИМІРЮВАННЯ КООРДИНАТ РАДІОМАЯКА БЕЗПІЛОТНОГО ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТА

Розроблено  і  випробувано  експериментальну  систему для  вимірювання параметрів траєкторії польоту власного об’єкта-радіомаяка, зокрема, у складі безпілотного літального апарата (БПЛА). Робота основана на вимірюванні різниць  фаз  радіохвиль  від  радіомаяка,  які  надходять  до  рознесених  антен.  У  ролі  наземної  приймальної  пасивної радіосистеми використано скеровані антени типу п’ятиелементного квадрата.

Дослідження точності побудови проектних довжин для розв’язання інженерно-геодезичних задач із використанням методу RTN

Мета цього дослідження – експериментальне визначення точності вимірювання порівняно коротких віддалей, характерних для виконання вишукувальних, розпланувальних та розмічувальних інженерно-геодезичних робіт, GNSS-приймачем за різних умов спостережень, під час використання RTN-технології на передгірській території Прикарпаття. Методика. Для дослідження точності вимірювання коротких віддалей у цій науковій  роботі виконано сім експериментів, які відрізнялись взаємним розміщенням перманентних станцій та фізико-географічними умовами місцевості.