корозійна стійкість

Синтез і дослідження властивостей геополімерних матеріалів, одержаних з використанням місцевої природної сировини та промислових відходів

Описано синтез геополімерних матеріалів з використанням термомодифікованих глинистих порід Грузії та металургійного гранульованого доменного шлаку, а також дослідження їхніх фізико-механічних властивостей, довговічності та корозійної стійкості в агресивних розчинах. Використано методи хімічного, рентгенофазового, диференційно-термічного аналізу та сканувальної електронної мікроскопії.

Аnti-corrosion coatings based on modified epoxy compositions

The influence of surface-modified titanium dioxide on the electrochemical features of epoxy compositions was researched. The raise of epoxy primer protective properties by the presence of surface-modified fillers in its composition was determined. It is shown that the mechanism of the modified filler protective effect in epoxy coating applied on the steel is similar to the effect of solid zinc phosphate which effectiveness corresponds to the level of the known inhibitory pigment.

АНТИКОРОЗІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОЛІУРЕТАНОВИХ ПОКРИТТІВ З ФУНКЦІЙНИМИ НАПОВНЮВАЧАМИ

Імпедансними та електорохімічними методами вивчали корозійну тривкість сталі з модифікованими інгібувальними пігментами поліуретановими захисними покриттями. Встановлено, що поєднання в складі поліуретанового ґрунту суміші молібдату / фосфату цинку і силікату кальцію завдяки ефекту синергізму підсилює його захисні властивості. Імпедансними дослідженнями підтверджено підвищення антикорозійних характеристик  такої системи.

Дослідження впливу поверхнево-активних речовин на одержання композиційних порошків мідь-ВНТ

В роботі експериментально визначено вплив поверхнево-активних речовин (ПАР) різного типу на процеси сумісного електрохімічного осадження композиційного порошку мідь-вуглець (графіт, вуглецеві нанотрубки (ВНТ)). Показано, що введення ПАР CTAB зменшує розмір частинок порошку та покращує їх корозійну стійкість. Максимальний ефект одержано при введенні до електроліту ПАР катіонної дії - CTAB з одночасним обробленням ультразвуком для диспергування ВНТ.

Багатокритеріальна оптимізація функціонально-орієнтованого технологічного процесу механічного оброблення загартованих поверхонь деталей прес-форм

The principles and example of multicriterion structural and parametric optimization of the functionally-oriented technological machining process of mold’s parts hardened surfaces are described in the article. The most essential criteria of optimization are wearproofness, fatigue strength, contact stiffness and corrosion resistance of production. methodology of researches and algorithm of optimization are shown in the article.

Protective coatings based filled with polimetylfenilsyloksan to increase corrosion resistance of concrete

The article describes the effects of surface treatment of concrete protective coatings filled of polimetylfynilsyloksan based on its corrosion resistance. The influence of the coating on the adhesive strength, hydrophobicity and water absorption of concrete. The possibility of using the developed formulations of protective coatings to improve durability of concrete is showed, which is operated under conditions of external aggressive factors.

Modification of surfaces of special alloys by nitrogen for power engineering

The use of nitrogen as an alloying element presents a great interest for the improvement of properties of alloyed steels and special alloys. Superficial layers were formed by ionic implantation and by melting the surface by nitrogen plasma. After this kind of treatment, there form a continuous defect-free layers with a good adhesion to the surface. Surface treatment of steels and vanadium alloys increases their corrosion resistance and microhardness of surface layers.

Електроосадження функціональних кобальт-срібних і кобальт-вольфрамових сплавів

Встановлено механізм осадження сплавів кобальту з нешкідливих електролітів. Виявлено вплив компонентів електроліту та шпаруватості поляризованих імпульсів на склад сплавів кобальту та їх вихід за струмом. Показано, що сплави кобальт-срібло та кобальт-вольфрам володіють каталітичними та протикорозійними властивостями.