крихкість

Потенціал нетрадиційного сланцевого газу нижньовізейських багатих на органіку товщ Глинсько-Солохівського газонафтоносного району

Актуальність розвідки нетрадиційних ресурсів газу в Україні є дуже високою, особливо з приводу досягнення енергетичної незалежності України та Європи. Видобуток з наявних нафтових і газових родовищ та використання альтернативних джерел енергії є недостатнім для задоволення потреб населення на сьогоднішній день. Наразі неможливо повністю заповнити ці прогалини за допомогою енергоресурсів.

Визначення крихкості цементних сумішей з кремнеземистими додатками

З використанням методу ударної в‘язкості досліджено крихкість цементних сумішей з кремнеземистими додатками. Показані перевагами розробленого методу: простота визначення, низька вартість обладнання та експлуатації. Досліджено додатки на основі тонкомеленого скла, одержаного з відходів скляної тари, та пуцоланових добавок, таких як зола виносу, кремнезем та синтетичний кремнезем. Встановлено, що збільшення кількості додатку по відношенню до цементної маси зменшує крихкість на ~ 10% після 28 днів тверднення.

Дослідження взаємозв'язку між хімічними компонентами на основі полімерних матеріалів і крихкості та пов'язаними з нею властивостями

Крихкість для полімерів і матеріалів на основі полімерів (МОП) є важливою властивістю при визначенні можливості використання матеріалу. Крихкість полімерів може також впливати на легкість і режим оброблення полімеру, впливаючи тим самим на економіку виробництва. Крім цього, крихкість МОП може бути пов’язана з деякими іншими властивостями полімерів. Встановлено взаємозв’язок між крихкістю і вільним об'ємом, ударною міцністю та стійкістю до подряпин. Загальним для таких властивостей є їх зв’язок з хімічним складом та морфологією.