кваліфікація

Причини, види та наслідки помилкової криміналізації

Стаття присвячена питанням причин, видів та наслідків помилкової криміналізації. Однією з проблем криміналізації суспільно небезпечних діянь є те, що різні фактори можуть спричинити неправильну, або так звану помилкову криміналізацію. Її видами є: 1) необґрунтована криміналізація; 2) надмірна криміналізація; 3) неповна криміналізація; 4) неправильна криміналізація. Необґрунтована (безпідставна) криміналізація полягає у визнанні кримінальним правопорушенням діяння, якому не притаманні достатні для криміналізації характер та ступінь шкідливості (небезпечності).

Професіографічний підхід у визначенні стандартів професійної діяльності персоналу державної служби

Висвітлено підходи, принципи і методи визначення стандартів професійної діяльності персоналу державної служби. Проаналізовано різні категорії посад із використанням професіографічних методів, що дало змогу визначити вимоги службово-посадової діяльності до державних службовців. За результатами дослідження сформовано перелік професійно важливих та індивідуальних психофізіологічних якостей/професійних компетентностей управлінця, необхідних для її виконання.

Реєстрація іноземців та осіб без громадянства: застосування у кваліфікації адміністративних правопорушень

Проаналізовано юридичну природу реєстрації іноземців та осіб без громадянства. Встановлено особливості цього правового інституту та його значення для кваліфікації адміністративних правопорушень. Запропоновано окремі доповнення, що спрямовані на удосконалення застосування терміна “реєстрація”.

 

About the juridical qualification military administrative offenses

In the article are considered the the question of the legal qualification unlawful acts or omissions committed by the Armed Forces of Ukraine and equalized to them entities. The author proposed the vision of the object-subject features qualification the military
administrative offenses.