логістика

Використання генетичних алгоритмів при плануванні залізничних перевезень у міжнародному сполученні

Залізничний транспорт України є провідною галуззю у дорожньо-транспортному комплексі країни, який забезпечує найбільшу частку вантажних та пасажирських перевезень серед здійснюваних усіма видами транспорту на території України. Зазначимо, що українські залізниці безпосередньо межують і співпрацюють із залізницями Молдови, Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини й забезпечують роботу із сорока міжнародними залізничними переходами.

Комплексний алгоритм для системи програмного обслуговування логістики гуманітарних послуг

Розглянуто проблему проектування кросплатформної системи програмного обслуговування логістики гуманітарних послуг. Розглянуто існуючі програмні аналоги міжнародних поставок. Наведено порівняння популярних програмних продуктів у сфері міжнародної торгівлі.

Оглянуто технології для розробки програмного обслуговування для забезпечення кросплатформності системи для логістики гуманітарних послуг.

Роман Інґарден про онтологічнне та формальне значення висловів. (Передмова до українського перекладу праці Романа Інґардена "Критичні зауваги до позитивістської логіки")

Вперше українською мовою публікується праця “Критичні зауваги до позитивістської логіки” відомого польського філософа Романа Інґардена (1893–1970), результати досліджень якого у царині онтології, феноменології та естетики є вагомими досягненнями у польській та світовій філософії. Також Роман Інґарден здійснював дослідження у царинах мовознавства (теорії мови) та логіки. Але ці його, так би мовити, прикладні дослідження мови та логіки, так чи інакше, були пов’язані з його онтологічними та реалістично-феноменологічними поглядами.

The Dependence of China Belt and Road Initiative Efficiency to the Level of Logistics Infrastructure Development

The article analyzes the peculiarities of the impact of logistics infrastructure on the effectiveness of project implementation. The role of LPI as an indicator of infrastructure development, investment opportunities and its peculiarities are highlighted. The regional peculiarity of logistics development with the help of LPI is outlined. Abilities for Belt and Road initiative where analyzed and emphasized the status of logistics practice in the Asian countries, which are involved into the project.

Trends and development prospects self storage

The article highlights one of the new directions in organizing warehouses in Ukraine – individual storage warehouses. The characteristic self storage market in the USА, Europe and Ukraine. Considered range of services and pricing and held structuring and segmentation consumption. outlines the prospects for its development.

The simulation modeling of external and inner logistic of medical institution

The logistics aspects of medical institution have been considered. Approach’s classification of simulation model’s creation of inner and external logistics has been formed. The medical institution’s simulation model of inner and external logistics structuring has been realized. The parameters’ of simulation model’s forming have been determined. The two fundamentally different approaches to simulation model’s forming according to specific character of posed tasks have been suggested. The scheme of receiving, transformation and data’s output for simulation model’s creation was developed.

From cold logistics to cold supply chains

A number of questions concerning the development of cold logistics and the specificity of cold chain supply have been outlined. The topicality of implementation of advanced technologies and consolidation of all the members of cold chain supply which will allow to provide quality performance of logistical operations in cold chain supply has been defined. For investigation results it has been defined that the main problem of cold chain supply is the preservation of temperature condition.

The project bases of Ukrainian transport infrastructure development

The article formed the project bases of Ukrainian transport infrastructure. The critical overview of present and promising projects on the development of major Ukrainian transport industry sectors are provided. In particular, it detects the problems inherent in automobile, railway, shipping and aviation industry sectors, as well as in road and transport system in general. The role of international financial institutions such as EBRD and IBRD in funding various infrastructural projects is outlined and their detailed characteristics are provided.