людські ресурси

Управління талантами в органах публічної влади

Розглянуто сучасний стан системи управління талантами в органах публічної влади. Доведено необхідність інституалізації управління талантами в організаційній структурі державних органів. Здійснено аналіз основних стадій управління талантами та обґрунтовано необхідність запровадження практики з управління талантами та включення їх до процедур пошуку, залучення, адаптації, навчання, оцінювання та винагородження персоналу. Визначено перспективні напрями реалізації концепції управління талантами в органах публічної влади України.

HUMAN RESOURCES MANAGEMENT BASED ON KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI)

Motivated person is a driving force any company, independent of company’s size or purpose. Most companies do not give great value to motivating human resources or they can not properly analyze motivating system. The purpose of the article is to determine the mechanism of effective enterprise and human resource management based on key performance indicators.

Міграційний чинник на головних етапах містобудування

У статті розглянуто активний вплив міграційного натиску (переміщень і розселення по території) на планувальну структуру поселень. Елементи системи розселення – центри, периферії, вуличні мережі, інженерні комунікації, житлові райони формують багаторівневі структури, які з’єднані функціональними і просторовими зв’язками. Містобудівний контекст у вивченні міграційних переміщень населення має на меті розробити механізм структурної реорганізації архітектурного середовища.

Human resources component of economic stability of domestic enterprises

In the article the concept of the “economic stability” is analyzed, the different areas of its interpretation are described. Main components providing enterprises’ economic stability are highlighted, namely financial, human resources, marketing, informational etc. The necessity of integrated approach to economic sustainability management of domestic enterprises is stressed. Internal factors affecting economic stability and sustainable development nowadays and in the future are covered.

Особливості формування цілей соціальних та соціокомунікаційних складових у проектах “розумних міст”

Наведено результати пошуку та аналізу публікацій, в яких досліджено вплив “людського фактора” на формування цілей у соціокомунікаційній складовій портфеля проектів “Розумне місто”, оскільки ключовим елементом розвитку систем “розумне місто” є соціум з його потребами та перспективами. Саме люди, а не технології є творцями розвитку сучасних міст, активними учасниками проектів з їх трансформацій та основними споживачами надаваних міських послуг.

Financial provision of education market as a factor of development human potential

The article reveals substantial nature of human capacity in the system of categories such as "human resources" and "human capital". The authors substantiate the role of education as a productive force of human development. Also analyzed the dynamics of total education costs in Ukraine, the number of educational customers, the household number on the paid educational market. The article investigated the factors of financial providing education, which cause loss of human potential.