магнітна зйомка

Розробка цифрових карт модуля індукції геомагнітного поля для території України

Знання  про геомагнітне поле території України базуються на магнітних зйомках  модуля індукції геомагнітного поля В та його силових і кутових компонент, а також спостережень або розрахунку їх аномальних величин. У статті викладено методику та розроблено цифрову карту модуля індукції геомагнітного поля на епоху 1969,5 року, яка є базовою для розробки карт модуля В та його аномалій ΔВ для довільної епохи.

Дослідження аномального магнітного поля та його динаміки над нафтогазовими родовищами Більче-Волицької зони

Розглянуто результати геомагнітних спостережень в зонах родовищ вуглеводнів північно-західної частини Більче-Волицької зони Передкарпатського прогину. Вивчено особливості локального магнітного поля та його динамічні зміни в часі. Встановлено, що над родовищами нафти та газу спостерігаються статичні та динамічні локальні магнітні аномалії, які приурочені до контролюючих тектонічних порушень. Зроблено висновок про генетичний зв’язок локальних аномалій DТа із нафтогазоносністю досліджуваних родовищ.

Досвід геофізичної розвідки нижньопалеолітичної стоянки Меджибіж

 

У роботі висвітлюються попередні результати польових геофізичних досліджень методами магніторозвідки і електротомографії, виконаних на двох полігонах поблизу палеонтолого-археологічних розкопок у Меджибожі.

Геомагнітні спостереження на активному тектонічному контакті: розлом Печенеага-Камена

Спільними зусиллями румунських та українських дослідників було проведено високоточну наземну магнітну зйомку в районі розлому Печенеага-Камена з метою визначення можливості використання геомагнітного методу при дослідженнях активних розломів.

Особливості аномального магнітного поля в зонах родовищ вуглеводнів у Передкарпатському прогині

Мета. Виявлення особливостей аномального магнітного поля над нафтогазоносними структурами Передкарпатського прогину та його взаємозв’язків із покладами нафти та газу. Методика. Вимірювання модуля повного вектора геомагнітного поля Т під час пішохідного магнітного знімання за системою геомагнітних профілів. Вимірювання магнітної сприйнятливості кернового матеріалу із пошуково-розвідувальних свердловин.