медіа-простір

СТАН МЕДІАРИНКУ УКРАЇНИ У 2022 РОЦІ НА ТЛІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СВІТОВОГО МЕДІАБІЗНЕСУ

Здійснено аналіз функціонування та розвитку українського медіаринку у 2022 році у контексті світового медіабізнесу. Важливість дослідження саме цього року зумовлено головно двома чинниками: 1) воєнними подіями в Україні, яка геополітично знаходиться у центрі Європи; 2) тяглістю наслідків пандемії Сovid-19. Ці два чинники спричинилися до значних змін у фінансовій, політико-економічній структурі як світу, так і України. Як наслідок: зміна підходів до функціонування світових медіагігантів (запровадження інновацій і актуалізація пріоритетних напрямків розвитку у медіабізнесі).

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА РЕГІОНАЛЬНИЙ ТЕЛЕМАРАФОНИ ПІД ЧАС ВІЙНИ: ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Телебачення було і залишається одним із найпотужніших засобів масової комунікації. Особливо його вплив відчутний у період широкомасштабних війн, адже тоді інформація стає не просто відомістю незалежно від форми її подання, а інструментом контрпропаганди, елементом національної безпеки, а поширення інформації – можливістю донесення життєво необхідної для суспільства і держави правди до споживача інформації про справжнє становище речей. Саме на такому етапі сьогодні перебуває телепростір України, значення якого у війні проти ворога вийшло на зовсім новий – більш важливий і системний рівень.

“БУТІКОВА” САМОПРОЄКТНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ МОЛОДІ В ПРОЦЕСІ СОЦІАЛЬНОЇ АМПЛІФІКАЦІЇ МЕДІАПРОСТОРУ: РЕАЛІЇ TIKTOK-ЕПОХИ

У статті розглянуто потенціал медіа-хайпу в контексті імплементації його масовокомунікаційною практикою у співвідношенні з очікуваннями та особливостями сприйняття аудиторією на прикладі сервісу створення та перегляду коротких відео мережі TikTok.

Проблематика дотримання прав інтелектуальної власності у медіа-просторі

В роботі досліджено основні види об`єктів інтелектуальної власності, права на які може бути порушено в медіа-просторі, зокрема в мережі Інтернет, на радіо та телебаченні, в пресі; розглянуто методи захисту прав інтелектуальної власності різного типу, у тому ж числі, такі як кодування веб-сайтів, водяний знак; розроблено прикладний алгоритм дій для суб’єкта порушених прав щодо основних дій від реєстрації права інтелектуальної власності до вирішення проблем з порушниками.

Особливості та методи виявлення фейкової інформації в українських ЗМІ

Розглянуто поняття дезінформації; зясовано відмінність між дезінформацією та фейком. Запропоновано класифікацію фейків за різними ознаками, зясовано різновиди фейкової інформації з метою поширення у мережі Інтернет. Досліджено суть і походження поняття фейк, описано процес створення та поширення фейкової інформації у соціальних медіа.